AZRhymes általános szerződési feltételek

A dokumentum eredeti nyelve angol. konfliktus esetén az angol nyelvű változat elsőbbséget élvez a lefordított változatokkal szemben.
A dokumentum angol változata a következő címen érhető el: https://azrhymes.com/terms .

Ez a webhely általános szerződési feltételei és az adatvédelmi irányelvek időnként meghatározzák a feltételeket és szabályokat, esetenként módosítva és kiegészítve (a továbbiakban: "megállapodás") ), amely barnabas szabolcs (a továbbiakban: AZRhymes) webhelyének elérésére és használatára alkalmazandó.azazhttps://azrhymes.com, https://riimihaku.fi, https://rime.com.hr, https://rimkereso.hu és azok aldomainjeit („Webhely”) Ön, a Webhely látogatója / felhasználója („Felhasználó”).

1. A feltételek elfogadása és módosítása

1.1 A felhasználó általi hozzáférés a weboldalhoz a jelen szerződésben meghatározott feltételek és feltételek teljes elismerését és elfogadását jelenti, a jelen szerződés felhasználó általi módosítás és / vagy kivétel nélkül. ha a felhasználó semmilyen módon nem ért egyet a jelen szerződésben meghatározott feltételek, feltételek és közlemények bármely részével, akkor a felhasználó nem férhet hozzá a weboldalhoz.

1.2 Az AZRhymes fenntartja a jogot, hogy a felhasználó által a weboldalhoz való hozzáférés feltételeit és közleményeit megváltoztatás nélkül megváltoztassa.

2. Korlátozott felhasználó

2.1 A felhasználó egyetért azzal, hogy az internet jellegéből adódóan az internet a világ bármely részén elérhető. a jelen weboldalon található anyag / információ nem használható olyan személyek számára, akik az ilyen anyagok / információk terjesztését korlátozó országokban tartózkodnak vagy olyan országokban laknak, vagy bármely olyan joghatóság területén tartózkodó személy számára, ahol az ilyen anyag / információ terjesztése vagy felhasználása, vagy használata vagy hozzáférése a weboldal tartalma ellentétes lesz a törvényekkel vagy bármely szabályozással. minden felhasználó felelőssége, hogy tisztában legyen és teljes mértékben betartsa a felhasználó joghatóságának hatályos törvényeit és rendeleteit. ha a felhasználó használja ezt a weboldalt, tudomásul veszi, megérti és egyetért azzal, hogy ezt saját kezdeményezésére és saját felelősségére teszi, és az azrhymes nem vállal felelősséget a weboldal használatára vonatkozó jogszabályok megsértéséért / megsértéséért. a webhely nem értelmezhető és nem értelmezhető úgy, hogy bármilyen információt kínál vagy felkér, hogy felajánljon bármilyen információt olyan országok lakóinak, ahol az AZRhymes nem rendelkezik engedéllyel vagy felhatalmazással a céljával kapcsolatos tevékenységek végzésére.

2.2 A felhasználó vállalja továbbá, hogy vállalja, hogy a megszerzett információkat, szoftvereket, termékeket, szolgáltatásokat vagy szellemi tulajdonokat nem tervezi meg, nem módosítja, nem másolja, terjeszti, továbbítja, nem jeleníti meg, nem adja elő, nem reprodukálja, nem teszi közzé, engedélyezi, származékos műveket készít, nem továbbít vagy értékesít. a weboldalról bármilyen módon. a tartalom sokszorosítása, másolása kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célokra, valamint az adatok és információk indokolatlan módosítása a weboldal tartalmában szigorúan nem megengedett az AZRhymes és / vagy harmadik felek előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. szolgáltatásaink vagy más fájljaink bizonyos tartalma azonban letölthetővé tehető a weboldalról, amelyet másolni és / vagy csak a felhasználó személyes céljaira lehet felhasználni. a felhasználónak és / vagy bármely harmadik félnek tilos a weboldalt és / vagy ezen a webhelyen megjelenített információkat bármely más weboldalon vagy keretben megjeleníteni vagy megjeleníteni az AZRhymes előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

3. Garanciák nyilatkozata

3.1 Az AZRhymes arra törekedett, hogy az általa ezen a weboldalon megadott összes információ helytálló legyen, de az AZRhymes nem szavatolja, és nem is képvisel semmilyen nyilatkozatot a ezen a weboldalon megjelenített adatok vagy információk minőségével, pontosságával vagy teljességével kapcsolatban, és az AZRhymes nem lehet az esetleges pontatlanságért / hibáért felelős módon. az AZRhymes semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállal a weboldalra és / vagy annak tartalmára vonatkozóan, és nem vállal minden garanciát egy adott célra való alkalmasságra, valamint az eladhatóságra vonatkozó garanciákat a weboldalon keresztül vagy a weboldalon megjelenített és közölt információkkal kapcsolatban, beleértve a felelősséget, felelősséget vagy felelősséget. bármilyen egyéb követelés, bármilyen közvetlen vagy következményes veszteséggel szemben bármely felhasználóval vagy más személlyel szemben, amely a weboldalon vagy a weboldalon keresztül megjelenített vagy közölt információk felhasználásából vagy azok nyújtásából ered, a szolgáltatások.

3.2 Az AZRhymes nem vállal felelősséget a weboldal bármikor, bármilyen okból történő elérhetetlenségéért. a felhasználó megérti és egyetért azzal, hogy az AZRhymes-től a weboldalon keresztül letöltött vagy más módon megszerzett bármilyen anyag és / vagy adat teljes mértékben az ő belátása és felelőssége alapján történjen, és kizárólag ő lesz felelős a számítógépes rendszereiben bekövetkező károkért vagy bármilyen más veszteségekért, amelyek ilyen jellegű anyag és / vagy adatok.

4. Linkek harmadik felekhez

4.1 A weboldal tartalmazhat más webhelyekre mutató linkeket, vagy tartalmazhat a weboldalon található más webhelyek („összekapcsolt webhelyek”) bármilyen jellegű jellemzőit. a csatolt webhelyeket nem az AZRhymes vagy a weboldal ellenőrzi, és az AZRhymes nem felelős semmilyen összekapcsolt webhely tartalmáért, beleértve korlátozás nélkül a linkelt webhelyen található linkeket vagy hirdetéseket, vagy a linkelt webhely bármilyen változását vagy frissítését. az AZRhymes nem felelős semmilyen továbbításért, amelyet a felhasználó bármilyen összekapcsolt webhelyről megkapott. bármely hivatkozás felvétele nem jelenti azt, hogy az AZRhymes vagy a linkelt webhelyek webhelye, vagy annak üzemeltetőivel vagy tulajdonosaival való bármilyen kapcsolat jóváhagyása bármilyen jellegű.

4.2 Az AZRhymes nem felelős semmilyen hibáért, beiktatásáért, kihagyásáért vagy ábrázolásáért bármely összekapcsolt webhelyen, vagy a linkelt webhelyen található linkekért. a felhasználót arra kérik, hogy ellenőrizze minden információ pontosságát, mielőtt bármilyen olyan termékre / szolgáltatásra támaszkodna, amelyről úgy gondolja, hogy a felhasználó számára előnyös lehet.

5. A felhasználó kötelezettségei

5.1 A weboldal elérésének és használatának feltételeként a felhasználó szavatolja, hogy nem használja a weboldalt indián belül vagy kívül indiában vagy azon kívül érvényben lévő, vagy a jelen megállapodás által tiltott olyan célokra, amelyek jogellenesek vagy törvényellenesek. ezenkívül a weboldalt semmilyen módon nem szabad felhasználni, amely károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti vagy károsíthatja azt, vagy megzavarhatja a weboldal bármely más fél általi használatát és / vagy élvezetét, vagy megsértheti az AZRhymes vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogát.

6. Kapcsolat felvétele

6.1 A felhasználók számára elérhetővé válik a weboldal kapcsolatfelvétel funkciója. a felhasználók megadhatják elérhetőségüket, hogy az AZRhymes kapcsolatba léphessen velük.

6.2 A felhasználók további funkciókat kaphatnak az AZRhymes kapcsolatfelvételéhez, lekérdezések felvetéséhez, észrevételek megfogalmazásához vagy az AZRhymes használatához. az AZRhymes azonban saját belátása szerint jogosult megválaszolni, megválaszolni vagy megválaszolni az ilyen kérdésekre adott válaszokat.

6.3 Az említett funkciók használatával a felhasználó engedélyezi az AZRhymes számára, hogy kapcsolatba lépjen velük a regisztrált adataikon, bármilyen tisztázás céljából, vagy időnként bármilyen más szolgáltatást kínáljon.

7. Megszeg

7.1 A jelen megállapodás vagy az alkalmazandó jogszabályok alapján az AZRhymes rendelkezésére álló egyéb jogorvoslatok sérelme nélkül az AZRhymes korlátozhatja a felhasználó tevékenységét, figyelmeztetheti a felhasználókat a felhasználó cselekedeteire, azonnal ideiglenesen / határozatlan időre felfüggesztheti vagy megszüntetheti a felhasználó weboldalának használatát és / vagy megtagadhatja hogy a felhasználó számára hozzáférést biztosítson a weboldalhoz, ha a felhasználó megsérti a jelen szerződést.

8. Tulajdoni és tulajdoni jogok

8.1 A weboldal tartalma, valamint az összes szerzői jog, szabadalom, védjegy, szolgáltatási védjegy, márkanév és minden más szellemi tulajdonjog az azrhymes tulajdonában van, vagy az AZRhymes számára érvényes engedéllyel rendelkezik, és az alkalmazandó indiai és nemzetközi szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonjogok védik. a felhasználó tudomásul veszi, megért és egyetért azzal, hogy a weboldal tartalmához és / vagy annak bármely részéhez nem lesz joga, és nem is jogosult igényt tartani rá.

8.2 A weboldal tartalmának egy részét harmadik fél engedélyezték, hogy az azrhymes olyan formában és módon használja, ahogyan azt az AZRhymes kívánja, és az AZRhymes mindent megtesz annak érdekében, hogy a közzététel során hitelt adjon az ilyen harmadik félnek. ilyen tartalom a weboldalán. ha bármikor bármilyen vita merül fel az ilyen tartalom harmadik fél általi közzétételével kapcsolatban, az AZRhymes jogában áll eltávolítani az ilyen tartalmat vagy beszerezni a szükséges hozzájárulásokat harmadik felektől.

8.3 A weboldalon vagy azon keresztül a tulajdonos beleegyezésével terjesztett bármilyen szerzői joggal védett vagy más tulajdonjogú tartalomnak tartalmaznia kell a megfelelő szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi értesítést. a szerzői joggal védett vagy más tulajdonjogú tartalom engedély nélküli benyújtása vagy terjesztése törvénytelen, és személyes felelősséggel vagy büntetőeljárás alá vonhatja a felhasználót.

9. Korlátolt felelősség

9.1 A felhasználó megérteni és kifejezetten egyetért abban, hogy az alkalmazandó törvények alapján megengedett mennyiségben semmi esetre sem lesznek az azirimek, sem társuk, sem az anyavállalatuk, sem a munkatársaik, sem a munkatársaik, sem a rendezőik. vagy senki felelősség elméletén alapján (szerződésben, károdásban, alkalmazásban, vagy egyébben) bármilyen közvetlen, közvetett, esetleges, különös, következményes vagy példás károkért, beleértve, de nem kizárólag, károk, károk, károk , felhasználás, adatok vagy egyéb memóbiai veszteségek (meghatározották is, hogy azok a feleket tanácsadták, tudnivalók vagy tudnivalók tudnivalók az egyéb károk lehetőségéről), a felhasználó felhasználásának vagy a használat meghatározásának eredményében.

10. Kártalanítás

10.1 A felhasználó vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és ártalmatlanul tartja fenn az AZRhymes, leányvállalatai, csoportvállalatai és igazgatóik, tisztviselők, alkalmazottak, ügynökök, harmadik fél szolgáltatói és bármely más harmadik fél, amely bármilyen szolgáltatást nyújt az AZRhymes számára a webhellyel kapcsolatban, akár közvetlenül, akár nem. közvetett módon, az azrhymes ellen felmerült vagy felmerült veszteségek, kötelezettségek, követelések, károk, költségek és kiadások (ideértve az ezzel kapcsolatos jogi díjakat és folyósításokat, valamint az ezekre vonatkozó kamatokat is) ellen a jelen szerződés bármely feltételének megsértése vagy be nem tartása miatt fizetendő, ideértve a felhasználó által a jelen szerződés alapján megkötött képviseletet, garanciát, egyezményt vagy megállapodást, vagy kötelezettséget.

11. Megfelelőség

11.1 Ha a jelen megállapodás bármely rendelkezését teljes egészében vagy részben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találják, akkor az érvénytelenség vagy a végrehajthatatlanság csak az ilyen rendelkezéshez vagy annak egy részéhez kapcsolódik, és a rendelkezés fennmaradó részét, valamint a jelen megállapodás összes többi rendelkezését továbbra is teljes erővel és hatással vannak.

12. Vis major

12.1 Az AZRhymes nem vállal felelősséget a jelen megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért, a szolgáltatások vagy azok bármely részének nyújtásáért, ha a teljesítést egy vis maior esemény akadályozza, akadályozza vagy késlelteti, és ebben az esetben a kötelezettségeit ezért fel kell függeszteni. amíg a vis maior esemény folytatódik.

14. Irányadó jog

14.1 Ezt a megállapodást a magyar törvények irányítják és építik meg, összhangban a kollíziós elvekkel. abban az esetben, ha az ezzel kapcsolatos vitát a felhasználó indítja, az a budapesti bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.

right
after_content