Általános szerződési feltételek

A dokumentum eredeti nyelve angol. Konfliktus esetén az angol nyelvű változat elsőbbséget élvez a lefordított változatokkal szemben.
A dokumentum angol változata a következő címen érhető el: https://azrhymes.com/terms .

Jelen dokumentum és az adatvédelmi szabályzat tartalmazza azokat a feltételeket és szabályokat (a továbbiakban: „szerződés”), amelyek Szabolcs Barnabás weboldalának elérésére és használatára irányadók. A továbbiakban „AZRhymes”). Ezek a dokumentumok időről időre módosulhatnak és kiegészíthetők.
A dokumentum által lefedett domainek a következők: azrhymes.com, polskierymy.pl, riimihaku.fi, rime.com.hr és rimkereso.hu és aldomainjeik („Weboldal”). Önre, a Weboldal látogatójára/felhasználójára „Felhasználó”-ként hivatkozunk.

1. A feltételek elfogadása és módosítása

1.1 A Weboldal Felhasználó általi elérése a jelen szerződésben foglalt valamennyi feltétel, feltétel és figyelmeztetés teljes körű elismerését és elfogadását jelenti, a Felhasználó általi módosítás és/vagy kivétel nélkül. Ha a Felhasználó nem ért egyet a jelen szerződésben foglalt feltételek és megjegyzések bármely részével, a Felhasználó nem léphet be a Weboldalra.

1.2 Az AZRhymes fenntartja a jogot a feltételek megváltoztatására anélkül, hogy értesítést küldene az ilyen változásokról.

2. Használat korlátozásai

2.1 A Felhasználó elfogadja, hogy az internet természetéből adódóan a Weboldal a világ bármely részén elérhető. Az ezen a webhelyen található anyagokat/információkat azonban nem használhatják olyan személyek, akik olyan országokban élnek vagy lakosok, amelyek korlátozzák az ilyen anyagok/információk terjesztését, vagy bármely olyan személy által, amely olyan joghatóságon belül van, ahol ilyen anyagokat/információkat terjesztenek vagy használnak, vagy a Weboldal használata/hozzáférése bármilyen törvénybe vagy szabályozásba ütközik. Minden felhasználó felelőssége, hogy ismerje és maradéktalanul betartsa a felhasználó hatálya alá tartozó joghatóság hatályos törvényeit és rendelkezéseit. Ha a Felhasználó használja ezt a Weboldalt, tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy ezt saját kezdeményezésére és saját kockázatára teszi, és az AZRhymes nem vállal felelősséget a Weboldal használatára vonatkozó jogszabályok megsértéséért/megsértéséért. A Weboldal nem tekinthető, és nem is értelmezhető úgy, hogy az olyan országok lakosai számára kínál fel vagy hív fel információt, ahol az AZRhymes nem rendelkezik engedéllyel vagy felhatalmazással a céljával kapcsolatos tevékenységek végzésére.

2.2 A Felhasználó vállalja továbbá, hogy nem fejt vissza, nem módosít, másol, terjeszt, továbbít, nem jelenít meg, nem hajt végre, reprodukál, nem tesz közzé, licencet, nem hoz létre származékos művet, nem ad át vagy értékesít a Weboldalról szerzett információkat, szoftvereket, termékeket, szolgáltatásokat vagy szellemi tulajdont, bármilyen módon. Szigorúan tilos a tartalom kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú reprodukálása, másolása, valamint a Weboldal tartalmán belüli adatok és információk indokolatlan módosítása az AZRhymes és bármely harmadik fél tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Azonban szolgáltatásaink egyes tartalmai vagy más fájlok letölthetővé tehetők a Weboldalról, amelyek másolása és/vagy felhasználása kizárólag a Felhasználó személyes céljaira engedélyezett. A Felhasználónak és bármely harmadik félnek tilos ezt a webhelyet és/vagy az ezen a webhelyen megjelenített információkat bármely más Weboldalon vagy keretben futtatni vagy megjeleníteni az AZRhymes előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

3. Garancia kizárása

3.1 Az AZRhymes törekedett annak biztosítására, hogy az általa ezen a Weboldalon közölt összes információ helyes legyen, de az AZRhymes nem vállal garanciát és nem vállal semmilyen kijelentést a Weboldalon megjelenített adatok vagy információk minőségére, pontosságára vagy teljességére vonatkozóan, és az AZRhymes nem pontatlanságért/hibáért, ha van ilyen. Az AZRhymes nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát a webhelyre és/vagy annak tartalmára vonatkozóan. Az AZRhymes elhárít minden garanciát egy adott célra való alkalmasságra, valamint az eladhatóságra vonatkozó garanciákat a webhelyen keresztül vagy azon keresztül megjelenített és közölt információk tekintetében. Ez magában foglal minden felelősséget, felelősséget és minden egyéb követelést bármely a Felhasználónak vagy bármely más személynek a Weboldalon megjelenített vagy közölt bármely ilyen információ használatából eredő, akár közvetlen vagy következményes veszteségével kapcsolatban. Ugyanez a felelősségkizárás vonatkozik a szolgáltatások nyújtására is.

3.2 Az AZRhymes nem vállal felelősséget azért, ha a webhely bármikor, bármilyen okból nem elérhető. A Felhasználó megérti és elfogadja, hogy minden olyan anyagot vagy adatot, amelyet letöltött vagy más módon szerzett meg az AZRhymes-től a Weboldalon keresztül, teljes mértékben saját belátása szerint és kockázatára szerezte meg, és kizárólagos felelősséget vállal az ilyen anyagokból vagy adatokból eredő károkért.

4. Hivatkozások harmadik felek webhelyeire

4.1 A Weboldal tartalmazhat más webhelyekre mutató hivatkozásokat, és tartalmazhat más webhelyek bármilyen jellegű funkcióját („hivatkozott webhelyek”). A hivatkozott webhelyek nem tartoznak az AZRhymes vagy a webhely ellenőrzése alá, és az AZRhymes nem vállal felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, ideértve korlátozás nélkül a hivatkozott webhelyen található hivatkozásokat vagy hirdetéseket, illetve a hivatkozott webhelyek módosításait vagy frissítéseit. Az AZRhymes nem vállal felelősséget a Felhasználó által bármely hivatkozott webhelyről érkező továbbításért. Ha a Weboldal bármilyen hivatkozást tartalmaz, az nem jelenti azt, hogy az AZRhymes vagy a hivatkozott webhelyek webhelye bármilyen jellegű támogatást nyújtana, vagy bármilyen kapcsolat lenne üzemeltetőivel vagy tulajdonosaival.

4.2 Az AZRhymes nem vállal felelősséget a hivatkozott webhelyeken vagy a hivatkozott webhelyeken található hivatkozások hibáiért, belefoglalásaiért, kihagyásáért vagy megjelenítéséért. A Felhasználó köteles minden információ pontosságát saját kezűleg ellenőrizni, mielőtt bármilyen termékre/szolgáltatásra vonatkozó információra hagyatkozna, amelyről úgy véli, hogy előnyös lehet.

5. Felhasználó kötelezettségei

5.1 A Weboldal elérésének és használatának feltételeként a Felhasználó szavatolja, hogy a Weboldalt semmilyen olyan célra nem használja, amely a magyarországon vagy azon kívül hatályos jogszabályok szerint jogsértő vagy törvénytelen, illetve a jelen szerződés által tiltott. Ezen túlmenően, a webhely nem használható semmilyen módon, amely károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti vagy ronthatja azt, vagy megzavarhatja bármely más fél használatát és/vagy élvezetét a webhelyről, vagy sértheti az AZRhymes vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogát.

6. Kapcsolatfelvétel

6.1 A felhasználók a Weboldalon a „kapcsolatfelvétel” funkcióval rendelkeznek. A felhasználók megadhatják elérhetőségeiket, hogy az AZRhymes kapcsolatba léphessen velük.

6.2 A felhasználók további funkciókat kaphatnak az AZRhymes kapcsolatfelvételéhez, lekérdezések felvetéséhez, észrevételek megfogalmazásához vagy az AZRhymes használatához. Az AZRhymes azonban saját belátása szerint jogosult megválaszolni, megválaszolni vagy megválaszolni az ilyen kérdésekre adott válaszokat.

6.3 Az említett funkciók használatával a Felhasználó engedélyezi az AZRhymes számára, hogy a regisztrált adataikon felvegye vele a kapcsolatot, bármilyen pontosításért, vagy időről időre bármilyen más szolgáltatást ajánljon fel.

7. Megszeg

7.1 Az AZRhymes rendelkezésére álló egyéb jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül a jelen megállapodás vagy az alkalmazandó jogszabályok alapján, az AZRhymes korlátozhatja a Felhasználó tevékenységét, figyelmeztetheti a többi felhasználót a Felhasználó cselekedeteire, azonnal ideiglenesen/határozatlan időre felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Felhasználó Weboldal használatát. Az AZRhymes megtagadhatja a Felhasználó hozzáférésének biztosítását a webhelyhez, ha a Felhasználó megsérti a jelen szerződést.

8. Tulajdonjog és tulajdonjogok

8.1 A Weboldal tartalma és minden szerzői jog, szabadalom, védjegy, szolgáltatási védjegy, kereskedelmi név és minden egyéb szellemi tulajdonjog az AZRhymes tulajdonát képezi, vagy érvényes licenccel rendelkezik az AZRhymes számára, és a vonatkozó magyar és nemzetközi szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonjogok védik. A Felhasználó tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy a Weboldal tartalmával és/vagy annak bármely részével kapcsolatban semmilyen joga nem illeti meg, és nem jogosult követelni azokat.

8.2 A Weboldal egyes tartalmát a harmadik fél(ek) engedélyezték, hogy az AZRhymes az AZRhymes által kívánt formában és módon felhasználja. Az AZRhymes minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy elismerést adjon az ilyen harmadik feleknek a tartalomnak a webhelyén való közzététele során. ha bármely időpontban bármilyen vita merül fel az ilyen tartalom közzétételével kapcsolatban, bármely harmadik fél részéről, az AZRhymes jogosult eltávolítani az ilyen tartalmat, vagy beszerezni a szükséges beleegyezést harmadik fél(ek)től.

8.3 A Weboldalon vagy azon keresztül a tulajdonos beleegyezésével terjesztett szerzői joggal védett vagy egyéb védett tartalomnak tartalmaznia kell a megfelelő szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzést. A szerzői joggal védett vagy egyéb védett tartalom jogosulatlan benyújtása vagy terjesztése jogellenes, és a Felhasználót személyes felelősségre vonhatja, vagy büntetőeljárást vonhat maga után.

9. Korlátolt felelősség

9.1 A Felhasználó megérti és kifejezetten elfogadja, hogy a vonatkozó törvények által megengedett mértékig az AZRhymes vagy bármely leányvállalata vagy anyavállalata, vagy azok megfelelő tisztségviselői, alkalmazottai, igazgatói, részvényesei, ügynökei vagy licencadói semmilyen esetben sem felelősek a Felhasználóval szemben. Ezen kívül senki mással szemben nem tartoznak felelősséggel. Nem vállalnak felelősséget semmilyen felelősségelmélet alapján (akár szerződésben, akár jogellenes károkozásban, törvényben meghatározott vagy egyéb módon) semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, következményi vagy példaértékű kárért. Ide tartoznak többek között a bevételkiesésből, haszonból, cégértékből, használatból, adatokból vagy egyéb immateriális veszteségekből eredő károk (még akkor is, ha a feleket értesítették, tudtak vagy tudniuk kellett volna az ilyen károk lehetőségéről), amelyek a következőkből erednek: a Felhasználó által a Weboldal használata vagy használatának képtelensége, vagy a Weboldal bármely részének használata vagy használatának képtelensége.

10. Kártalanítás

10.1 A Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és ártalmatlanná teszi az AZRhymes-t, annak leányvállalatait, a csoporthoz tartozó társaságokat és azok igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, harmadik fél szolgáltatóit és bármely más harmadik felet, amely az AZRhymes számára a webhellyel kapcsolatban bármilyen szolgáltatást nyújt, akár közvetlenül, akár közvetetten, az AZRhymes ellen hivatkozott vagy az általa felmerült minden veszteség, kötelezettség, követelés, kár, költség és kiadás (beleértve a jogi költségeket és az ezekkel kapcsolatos kifizetéseket, valamint az ezek után felszámítható kamatokat) eredően és ellene. Mindazok, amelyek a jelen szerződés bármely feltételének Felhasználó általi megszegéséből vagy nem teljesítéséből erednek, abból erednek, vagy amiatt fizetendők. Ez magában foglalja a Felhasználó által kötött bármely nyilatkozatot, szavatosságot, szerződést vagy szerződést vagy kötelezettséget.

11. Elválaszthatóság

11.1 Ha a jelen megállapodás bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor az érvénytelenség vagy kikényszeríthetetlenség csak a rendelkezés adott részére és a rendelkezés fennmaradó részére vonatkozik. A jelen megállapodás minden egyéb rendelkezése továbbra is teljes mértékben érvényben marad.

12. Vis major

12.1 Az AZRhymes nem vállal felelősséget a jelen szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének, illetve a szolgáltatások vagy azok bármely részének nyújtásának elmulasztásáért, ha a teljesítést vis maior akadályozza, akadályozza vagy késlelteti. Ebben az esetben kötelezettségei mindaddig felfüggesztésre kerülnek, amíg a vis maior esemény fennáll.

14. Irányadó jog

14.1 Ezt a megállapodást a magyar törvények irányítják és építik meg, összhangban a kollíziós elvekkel. Abban az esetben, ha az ezzel kapcsolatos vitát a Felhasználó indítja, az a budapesti bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.

Marie the Neat