Rímel a következőre: versek

Rímek: 188 találat

verlek, vernek, gyermek, percnek, tervek, percek, vertek, gyertek, elvek, melynek, lelkek, teltek, keltek, ejtek, szentek, szemnek, csendnek, mennyek, mentek, menjek, ennek, kezdjek, kezdek, szebbek, kezdtek, vesztek, vesznek, nesztek, lesztek, lesznek, lesnek, tesztek, testek, tesznek, testnek, ezrek, esznek, veszlek, teszlek, szebbnek, hegynek, egynek, vetnek, cseppek, lettek, tettek, verek, szerek, nyerek, merektöbb...

születtek, születnek, ölelnek, ölellek, követnek, könnycseppek, jöhetnek, követlek, hevernek, tengernek, embernek, nevessek, lehessek, merengek, neveltek, felejtek, szerelmek, szememnek, elmentek, lelkemnek, neveznek, elvesztek, vesztesnek, keresztek, kereslek, szemednek, engednek, peregnek, lelkednek, nevettek, vezetnek, ezeknek, temetnek, gyermeknek, eretnek, kergetnek, gyereknek, lehettek, engedlek, feledlek, vezetlek, szeretlek, amelynek, ismerlek, ismernek, kisgyermek, tisztelnek, figyelnek, figyellek, Istennektöbb...

Jack, trek, tek

ünnepelnek, gyülekeznek, összevesznek, körbevesznek, tönkretesznek, közelednek, többieknek, megölellek, elmerengek, felneveltek, elfelejtek, menetelnek, szemetelnek, elfelejtlek, lefejellek, megfeleljek, szerelmemnek, szerelemnek, permeteznek, szerelmesnek, megkereslek, megengedtek, szerelmednek, leperegnek, elfelednek, elveszettnek, eltemetnek, embereknek, szeretetnek, szemeteknek, gyerekeknek, elengedlek, elfeledlek, megszeretlek, szerethetlek, erősebbek, esőcseppek, segítettek, emlékezzek, felébredjektöbb...

fölöslegesnek, szerelmeseknek, emlékeztetnek, összerezzenek, egyesüljenek, beleszületek, menekülhetek, lefeküdhetek, megszerezzelek, megszeresselek, szerethesselek, elfelejtselek, elfeledjelek, elfelejtelek, elfeledtelek, elengedtelek, elvesztettelek, megszerettelek, szerethettelek, belegebedek, elveszítselek, elveszítelek, megismertelek, emlékezzetek, megérintelek, megérintenek, odafigyelek, kilométerek, érthetetlenek, énekeljetektöbb...

összekeveredtek, Hazakísérhetlek, belekergettelek, belefektessenek, belekeveredek, elveszítettelek, előítéletek, elérhetetlenek, idegesítenek, munkanélküliek, elfelejtenélek, elfelejtettétek, elveszítenélek, kifeszítenének, játékvezetőnek

Magánhangzó rímek:190 találat

verje, merre, percre, erre, verze, persze, perce, verte, szerte, rejtve, telve, fejbe, szembe, mennybe, gyenge, rendbe, penge, lelke, elme, fejre, messze, jelre, helyre, menne, lenne, benne, kezdve, veszve, medve, kedve, fekve, egybe, ebbe, fecske, este, esne, eszme, vette, lepke, tettetöbb...

fülembe, ütemre, füledbe, ölembe, öledbe, jöhetne, egyszerre, tengerbe, szerencse, kezembe, eszembe, szemembe, fejembe, zsebembe, lelkembe, szerelme, reggelre, kedvemre, szememre, keresve, fejemre, remegve, feledve, nevetve, szeretve, keresztbe, kezedbe, eszedbe, szemedbe, fejedbe, mennyekbe, menyecske, kereste, elvette, helyette, szerette, mellette, felette, megette, szeretnetöbb...

szex, lett, vett, tett, rap, csepp, hegy, meg, szedd, tedd, szebb, seb, est, fest, test, ezt, lent, ment, szent, fent, bent, mert, telt, rejt, kezd, leng, zeng, cseng, rend, csend, kend, verd, lesz, szesz, tesz, ez, vers, mersz, perc, tervtöbb...

közeledbe, elfelejtve, elmerengve, tenyerembe, szerelembe, Betlehembe, reggelente, szerelemre, elfeledve, eltemetve, felfedezte, fellegekbe, elengedte, elfeledte, elvesztette, eltemette, teremtette, megszerette, emberekre, szeretetre, reménykedve, megkérdezte, farzsebembe, naplemente, valamerre, akármerre, őrületbe, győzelemre, Budapestre, idegenbetöbb...

tökéletesnek, üvegcserepek, Meneküljetek, fogaskerekek, énekelgetek, énekelhetek, kényszerítenek, átöleljelek, átöleltelek, bekövetkezett, megtörténhetett, beleremegett, beleszeretett, kiöregedett, kétségbeesett, üzenetemet, szervezetedet, szeretetedet, ellenségeket, esőcseppekettöbb...

belebetegedett, összefüggéseket, emberemlékezet, lehetőségeket, előítéletet, katonahíredet, kilométereket, érdeklődésedet, lelkiismereted, elkerülhetetlen, elengedhetetlen, elviselhetetlen, kikerülhetetlen, kielégületlen, kiismerhetetlen, világéletemben, jóvátehetetlen, kétségbeesetten, ideiglenesen, belefeledkezemtöbb...

Hasonló ritmusú szavak: (-.) 40 találat

verjek, merlek, nyerjek, versnek, tervnek, jelzek, csendek, trendek, fejnek, selymek, nyelnek, leltek, stresszek, lellek, leljek, tetszek, lengnek, kentek, tengtek, kennek, kendnek, exek, szedjek, lestek, Pestnek, leslek, ebnek, szexnek, reppnek, szirtek, tincsek, kincsnek, bigmek, higyjek, érmek, mérek, tértek, mélynek, éjjek, kélektöbb...

Egyéb találatok: (versek)

Pontos: ("" magánhangzó és -. ritmus) 106 találat

benne, benned, bennem, csendben, csenden, csengve, egy hegy, egyre, egyszer, ehhez, el ne, el nem, el sem, ellen, ember, enged, engem, enses, enyhe, erre, este, et ses, ezzel, fecske, fegyver, fejjel, fekszel, fekszem, fekve, felleg, fenn egy, gyermek, hetyke, kedves, kellek, keltek, kerge, kertbe, kertben, ketten, kezdek, kezdem, kezdte, kezdted, kezdtem, kezdve, lebben, lelke, lelkek, lenge, lengnek, lenne, lepke, leskel, leste, lettek, lettem, medve, mellem, melyhez, mennem, merre, mert nem, messze, mester, nedves, nem lesz, nyelvvel, pelyhet, percet, pernye, persze, reccsen, reggel, rendes, rendre, sejtet, szembe, szemben, szemmel, szenved, teljes, telken, tenger, terhes, testben, teste, tested, testem, testtel, tesznek, tette, ver fel, verse, versem, versen, verset, versre, verssel, vert be, vertek, vesz fel, veszteg, vesztek, vette, vettem

Csak a ritmus egyezik: (-.) 200 találat

ablak, addig, adja, adnom, adta, ahhoz, ajka, akkor, alma, alszik, alszom, angol, annak, annyi, ante, anyja, anyjuk, arca, arccal, arra, asszony, asztal, aznap, azt se, azzal, barka, barna, bella, bokra, bokrok, bokron, boldog, bomba, borzas, bujdos, bácsi, bácsit, bámul, bánat, bárka, béke, bírta, bíztat, bölcsnek, büszke, bőven, chante, cifra, csak meg, csalta, csapja, csapkod, csattan, csattja, csillag, csillog, csipke, csisszen, csokra, csontja, csorba, csurran, csókol, csönget, csöppen, csúsznak, csúszni, csúszom, csücske, csőrük, cum scyphus, dallal, dinnye, dobja, dolga, drága, du char, dugja, délben, déli, dísze, díszes, dörmög, dúlja, dől el, eddig, egy kis, ejti, ejtik, enni, ennyi, esti, estig, falja, falnak, farkas, fejfa, festi, fogta, fogtam, folynak, folyton, fontos, fordul, forma, fröccsen, futhat, futja, futnak, fái, fájnak, fák is, fákat, fáknak, fákon, fákra, fának, fátyla, fázik, félek, félig, félni, féltve, félve, fénnyel, fény vagy, fényben, fénye, fényes, fénylik, férfi, férje, fészkel, földbe, földet, földi, földig, földre, földön, fúja, füstbe, füstöl, füttybe, füttye, füttyel, fűben, fűnek, fűre, fűzve, gazda, gombok, gondja, gyakran, gyilkos, gyorsan, gyámja, gyönge, gyüjtöm, gyűlik, gyűlni, gyűlve, gyűri, görbe, hagyja, hagyta, hajlik, hajnal, hajtja, hajtom, halkan, hallgat, hallik, hallod, hallok, hallom, halna, halnak, halni, halt meg, halva, hangja, hangjuk, hangom, hangon, hangot, hangya, hangzik, harci, harcol, harcon, harcot, harsog, hitte, hogyha, hold mely, hold süt, holddal, holdnak, holdra, holmi
Vissza a lap tetejére

Más nyelvek:

en_us en_gb es it de ru pl cs sk hr sr sq bg uk ro sv fi el tr eo sw id ko zh_hans

Valami hiányzik vagy nem úgy működik, ahogyan elvárnád?
Mondd el nekünk!