Rímel a következőre: versek

Rímek: 188 találat

nyersek, vessek, flessek, fessek, essek, nyerjek, vernek, gyermek, tervek, percek, gyertek, kertek, teltek, melynek, kellek, lelkek, szentek, mentek, mennek, ennek, szemnek, menjek, kezdjek, kezdek, vesztek, tesztek, lesztek, tettek, lettek, testek, ezrek, cseppek, vesznek, tesznek, lesznek, esznek, egynek, vetnek, lesnek, szebbnek, veszlek, teszlek, lesek, esek, nyerek, gyerek, verek, merek, helyek, szelektöbb...

szülessek, nevessek, keressek, vehessek, mehessek, lehessek, fizessek, siessek, nézhessek, léphessek, élhessek, ügyesek, üresek, fülesek, könnyesek, csövesek, kezesek, egyesek, fenyvesek, kevesek, hevesek, nedvesek, kedvesek, vesztesek, nyertesek, hentesek, kecsesek, ezresek, keresek, jelesek, felesek, fejesek, terhesek, beesek, verdesek, csendesek, rendesek, zsebesek, győztesek, vizesek, kiesek, viccesek, híresek, színesek, fényesek, évesek, szétesek, mécsesek, véresek, képesektöbb...

Jack, trek, tek

transzparensek, segíthessek, dicsértessek, érdekelnek, szerelemnek, szemeteknek, embereknek, megvéreznek, pénzügyesek, türelmesek, összeesek, keresztesek, szerzetesek, szemetesek, fegyveresek, megkeresek, egyenesek, negyvenesek, hetvenesek, sejtelmesek, szerelmesek, beleesek, sikeresek, hitelesek, idegesek, értelmesek, érdemesek, énekesek, földművesek, veszélyesek, hűségesek, üldöztelek, szerettelek, énekelek, kivételek, tévedhetek, ráfizetek, beszéljetek, felébredek, megébredektöbb...

újjászülessek, ismeretlennek, beleremegnek, feleslegesek, félelmetesek, tökéletesek, köztörvényesek, nevetségesek, tizenévesek, helikopterek, centiméterek, elengedtelek, megszeresselek, megmenthesselek, kényeztesselek, felismertelek, megismertelek, megismerjelek, kiismertelek, megsértettelek, megérintselek, elveszítelek, félreértelek, megszeressenek, eltemessenek, érthetetlenek, összeillenek, megérintenek, lefeküdhetek, könyöröghetektöbb...

összekeveredtek, Hazakísérhetlek, belekergettelek, elveszítettelek, belefektessenek, elérhetetlenek, idegesítenek, belekeveredek, előítéletek, munkanélküliek, elfelejtenélek, elveszítenélek, kifeszítenének, elfelejtettétek, játékvezetőnek

Magánhangzó rímek:190 találat

verlek, merjek, nyernek, percnek, termek, vertek, elvek, nyeltek, keltek, sejtek, rejtek, ejtek, mellek, telkek, keljek, mennyek, nedvek, csendnek, szebbek, nesztek, vettek, kezdtek, hegynek, tesztnek, testnek, retkek, trekkek, krekkek, szerek, berek, erek, telek, kelek, jelek, fejek, szemek, remek, mezek, kezek, ezektöbb...

ismerlek, embernek, ismernek, felejtek, szerelmek, figyelnek, ilyennek, Istennek, mindennek, szívemnek, születnek, szeretnek, gyereknek, szemednek, szívednek, életnek, követlek, szeretlek, kereslek, feledlek, engedlek, fegyverek, tengerek, emberek, kisgyerek, ismerek, levelek, felkelek, figyelek, féltelek, legyenek, kellenek, ilyenek, istenek, nincsenek, vétkezek, kérdezek, elveszek, megteszek, köztetektöbb...

vet, rep, gyep, hekk, Mekk, csekk, trekk, Krekk, dekk, Rex, ex, steksz, stex, szex, keksz, Kex, kesst, est, nyest, fest, test, ezt, mezt, lett, vett, szett, tett, veszt, szeszt, feszt, teszt, dzsesszt, stresszt, nyert, mert, vert, szert, kert, repp, csepptöbb...

átölellek, elfelejtek, térdepelnek, énekelnek, énekellek, türelemnek, életemnek, amilyennek, elengedtek, zengedeznek, felfedeznek, húslevesnek, kényeztetnek, leültetlek, lefektetlek, megkereslek, elengedlek, megégetlek, kutyagyerek, kerestelek, felejtelek, szeresselek, feledjelek, falevelek, ébresztelek, átvertelek, érintselek, idegenek, végtelenek, érintenektöbb...

könyörületnek, újjászületnek, félrevezettek, utolérhetnek, megemlegetlek, kilométerek, felfedeztelek, megszerettelek, szerethettelek, elfelejtelek, elfelejtselek, megértettelek, odafigyelek, elveszítselek, összerezzenek, megtévesztenek, bekerítenek, megkegyelmezek, egyesüljetek, eltüntethetektöbb...

világéletemben, kétségbeesetten, kielégületlen, elkerülhetetlen, elengedhetetlen, elviselhetetlen, kiismerhetetlen, jóvátehetetlen, kideríthetetlen, ceremóniamester, lelkiismerettel, emberemlékezet, kilométereket, katonahíredet, összefüggéseket, lehetőségeket, érdeklődésedet, előítéletet, lelkiismereted, utazólevelemtöbb...

Hasonló ritmusú szavak: (-. ritmussal végződik) 40 találat

merlek, verjek, tervnek, kertnek, versnek, szerbek, jertek, tetszek, stresszek, jelzek, exek, leltek, nyelnek, fejnek, selymek, lellek, leljek, kentek, tengtek, mennynek, kennek, lengnek, kendnek, zengek, csendek, trendek, szedjek, lestek, szexnek, Pestnek, reppnek, ebnek, leslek, szedlek, berreg, serleg, perceg, hemzseg, verhet, terhettöbb...

Egyéb találatok: (versek)

Pontos: ("e e" magánhangzó és -. ritmus) 7323 találat

benne, benned, bennem, csendben, csenden, csengve, egy hegy, egyre, egyszer, ehhez, el ne, el nem, el sem, ellen, ember, enged, engem, enses, enyhe, erre, este, et ses, ezzel, fecske, fegyver, fejjel, fekszel, fekszem, fekve, felleg, fenn egy, gyermek, hetyke, kedves, kellek, keltek, kerge, kertbe, kertben, ketten, kezdek, kezdem, kezdte, kezdted, kezdtem, kezdve, lebben, lelke, lelkek, lenge, lengnek, lenne, lepke, leskel, leste, lettek, lettem, medve, mellem, melyhez, mennem, merre, mert nem, messze, mester, nedves, nem lesz, nyelvvel, pelyhet, percet, pernye, persze, reccsen, reggel, rendes, rendre, sejtet, szembe, szemben, szemmel, szenved, teljes, telken, tenger, terhes, testben, teste, tested, testem, testtel, tesznek, tette, ver fel, verse, versem, versen, verset, versre, verssel, vert be, vertek, vesz fel, veszteg, vesztek, vette, vettem

Csak a ritmus egyezik: (-.) 13760 találat

ablak, addig, adja, adnom, adta, ahhoz, ajka, akkor, alma, alszik, alszom, angol, annak, annyi, ante, anyja, anyjuk, arca, arccal, arra, asszony, asztal, aznap, azt se, azzal, barka, barna, bella, bokra, bokrok, bokron, boldog, bomba, borzas, bujdos, bácsi, bácsit, bámul, bánat, bárka, béke, bírta, bíztat, bölcsnek, büszke, bőven, chante, cifra, csak meg, csalta, csapja, csapkod, csattan, csattja, csillag, csillog, csipke, csisszen, csokra, csontja, csorba, csurran, csókol, csönget, csöppen, csúsznak, csúszni, csúszom, csücske, csőrük, cum scyphus, dallal, dinnye, dobja, dolga, drága, du char, dugja, délben, déli, dísze, díszes, dörmög, dúlja, dől el, eddig, egy kis, ejti, ejtik, enni, ennyi, esti, estig, falja, falnak, farkas, fejfa, festi, fogta, fogtam, folynak, folyton, fontos, fordul, forma, fröccsen, futhat, futja, futnak, fái, fájnak, fák is, fákat, fáknak, fákon, fákra, fának, fátyla, fázik, félek, félig, félni, féltve, félve, fénnyel, fény vagy, fényben, fénye, fényes, fénylik, férfi, férje, fészkel, földbe, földet, földi, földig, földre, földön, fúja, füstbe, füstöl, füttybe, füttye, füttyel, fűben, fűnek, fűre, fűzve, gazda, gombok, gondja, gyakran, gyilkos, gyorsan, gyámja, gyönge, gyüjtöm, gyűlik, gyűlni, gyűlve, gyűri, görbe, hagyja, hagyta, hajlik, hajnal, hajtja, hajtom, halkan, hallgat, hallik, hallod, hallok, hallom, halna, halnak, halni, halt meg, halva, hangja, hangjuk, hangom, hangon, hangot, hangya, hangzik, harci, harcol, harcon, harcot, harsog, hitte, hogyha, hold mely, hold süt, holddal, holdnak, holdra, holmi
Vissza a lap tetejére

Más nyelvek:

en_us en_gb es it de ru pl cs sk hr sr sq bg uk ro sv fi el tr eo sw id ko zh_hans

Valami hiányzik vagy nem úgy működik, ahogyan elvárnád?
Mondd el nekünk!