results_top_banner

Rímel a következőre: tudja

Rímek: 328 találat

Buddha, buksza, bukta, bunda, buszra, cucca, csukja, csukta, csukva, csutka, dunna, dupla, durva, fruska, fullra, furcsa, futja, futva, hulla, hullna, hullva, hurka, Julcsa, jutna, klubba, klubja, kulcsa, kulcsra, lukba, lusta, lyukba, munka, murva, muszka, nulla, nyugta, pultra, pulyka, pumpa, puska, puszta, rusnya, szufla, tudta, tudva, ultra, unja, unta, utca, zumbatöbb...

ámulva, árulja, bámulja, számukra, számunkra, zsákutca, cédrusfa, géppuska, Jézuska, légpuska, pindurka, ritmusra, kitudja, pirulva, simulva, borulva, butuska, fuszulyka, kutyuska, utunkba, főutca, ampulla, arcunkba, arcunkra, csasztuska, languszta, napnyugta, aludja, hazudja, aludna, aludva, alussza, anyuska, apuska, falumba, galuska, hazudta, magukba, magukra, magunkba, magunkra, tanulja, megtudja, megtudta, becsukta, lehunyja, lehunyta, megunja, megunta, reluxatöbb...

between_paragraphs_1

ha, lycra, ma, skatöbb (magánhangzó rímek)...

barkácsmunka, kádármunka, kontármunka, elárulta, lezárulta, magánmunka, uszálybucka, vadászpuska, mellékutca, házimunka, kézimunka, vízipuska, batikmunka, fusimunka, megbosszulja, elborulva, finommunka, homokpuszta, robotmunka, babramunka, bodzapuska, csillapulta, megtanulja, megtanulta, megvadulva, megvakulva, ugrabugra, darabmunka, elaludna, ellennyugta, flóbertpuska, ingyenmunka, kényszermunka, lengyelbunda, girbegurba, hercehurca, remekmunka, szikespuszta, hebehurgya, különmunkatöbb...

between_paragraphs_2

asztrahánbunda, bálnahátbucka, lombfűrészmunka, nehézgéppuska, megvalósulta, autóbuszra, kutatómunka, panofixbunda, kárpitosmunka, postafordulta, összeborulva, lakatosmunka, csincsillabunda, felszabadulva, megszabadulva, cserepesmunka, feketemunka, dohányáruda, tropikálruha, reklámcédula, partecédula, tisztítóruha, gyakorlóruha, lovaglóruha, autóduda, bubifrizura, csikófrizura, szerelőruha, törpemandula, argonauta, asztronauta, infraszauna, kozmonauta, tajkonauta, turbopauza, torokmandula, gyufaskatulya, kalapskatulya, chihuahua, katonaruha, menopauza, töltőceruza, izomreuma, terapeutatöbb...

találkozásunkra, parabolabucka, keserűmandula, aeronauta, makromolekula, mikromolekula, milliomodszorra, öltözőasztalka, csokoládébarna, paralelogramma, autodidakta, szódabikarbóna, konzumidióta, alagútdióda, kilométeróra, labdarúgópálya, cigarettatárca, alizarinsárga, szabadulására, ipekakuána, kukoricatábla, szemöldökgerenda, fékezőrakéta, paleodiéta, hurráoptimista, enciklopédista, impresszionista, imperialista, cseresznyepálinka, protekcionista, bagariacsizma, materialista, nacionalista, racionalista, spiritualista, utilitaristatöbb...

between_paragraphs_3

pszichoterapeuta, fitoterapeuta, magánmecenatúra, proletárdiktatúra, bruttóregisztertonna, petróleumoskanna, germániumdióda, szilíciumdióda, őexcellenciája, őeminenciája, polárkoordináta, dializálóhártya, audiokazetta, intellektualista, agrárszocialista, államkapitalista, államszocialista, antialkoholista, antikapitalista, antimilitarista, antinikotinista, antiszocialista, exhibicionista, individualista, magánkapitalista, professzionalista, evolucionista, revolucionista, bélyegautomata, szociáldemokrata, endokrinológia, felsőgeodézia, intimhigiénia, ultramikrokémia, enkefalográfia, gázkromatográfia, agroökológia, asztrobiológia, pszichoanalitika, humánetológia, sugárbiológia, elektrodinamika, biotechnológia, dialektológia, nanotechnológia, orientalisztika, paleontológia, biogeográfia, koloratúrária, neurolingvisztika, pszeudoszimmetria, klimatoterápia, meteorológia, traumatológia, zoobiológia, biomatematika, geomatematika, paleobotanikatöbb...

elektrolizálócella, internacionalista, antiimperialista, nemzetiszocialista, ultranacionalista, keresztényszocialista, szexuálterapeuta, harmincvalahányadika, immunhematológia, szexuálpszichológia, echokardiográfia, gasztroenterológia, szexuálpatológia, antikoincidencia, szünfenobiológia, apartheidpolitika, elektrometallurgia, huszonvalahányadika, tizenvalahányadika, aneszteziológia, kriminálandragógia, kriminálpszichológia, neuropszichiátria, neuropszichológia, szociálpszichológia, fonokardiográfia, szociáldemokrácia, szociáldemagógia, autobiográfia, kemilumineszcencia, epidemiológia, klinikopatológia, neurobiológia, szociobiológia, zoofiziológiatöbb...

agrometeorológia, hidrometeorológia, elektrokardiográfia, elektrofiziológia, paleoantropológia, polihipergeometria, autokovariancia, biometeorológiatöbb (magánhangzó rímek)...

elektroenkefalográfia, neuropszichopatológia, neuroendokrinológiatöbb (magánhangzó rímek)...

between_sections_1

Magánhangzó rímek: 264 találat

busszal, szusszal, udvar, bukkan, buktam, csusszan, durran, klubban, lukban, surran, szusszan, tudjam, tudtam, ujjam, untam, duzzad, fullad, gyullad, szunnyad, tudjad, tudtad, ujjad, buknak, fussak, futhat, futnak, hullhat, hullnak, hulltak, jussak, juthat, jutnak, juttat, nyughat, nyugtat, tudhat, tudlak, tudnak, untat, ugrasztöbb...

álmunkban, bámultam, kábultan, májusban, álmunkat, bámulnak, cirkuszban, indultam, indulhat, induljak, indulnak, indultak, kigyullad, fordulhat, fordulnak, sorsunkat, borultak, gurulnak, magukkal, magunkkal, aludtam, falumban, hazudtam, magunkban, tanultam, hazudtad, aludjak, alusznak, hazudjak, hazudnak, hazudtak, maguknak, magunkat, magunknak, felbukkan, megtudtam, megnyugtat, meguntam, meguntad, lehullnaktöbb...

between_paragraphs_1

baj, bal, csaj, csal, dal, fal, haj, hal, jaj, mar, raj, vaj, zaj, kan, van, ad, fagy, hab, had, hagy, mag, nagy, pad, rab, szab, szag, vad, vagy, csak, hat, kap, nap, nyak, pap, rap, vak, az, has, sas, vastöbb...

nagylábujjak, országunkat, elárulnak, szegélybucka, utómunka, gyapjúujjas, szilszkinbunda, barbitursav, elindultam, megindultam, beindulnak, megmozdultam, ráborultam, tébolyultan, domborulnak, elvonultak, bolonduljak, elpusztulnak, pályaudvar, átaludtam, megtanultam, megtanultad, bánatunkat, kisfaludyas, elaludtam, ruhaujjak, térjmegutca, tönkrejuttat, hüvelykujjak, öregujjaktöbb...

between_paragraphs_2

megvalósulhat, mutatóujjak, akváriumban, almáriumban, mindannyiunkat, összesimulnak, baromfiudvar, hazaindultam, labirintusban, politikusnak, visszavonultam, előfordulhat, augusztusban, átalakulnak, elszabadulnak, elszabadultak, kapcsolatunkat, kiszabadultam, kialakulhat, univerzumbantöbb...

alkancellárurak, államtitkárurak, verőértágulat, tanársegédurak, felelősségtudat, igazgatóurak, demokratikusan, főszerkesztőurak, cégvezetőurak, képviselőurak, ügyvezetőurak, keresztelőkutak, polgármesterurak, csövesvirágúak, ortofoszforossav, elpusztíthatatlan, megmozdíthatatlan, áthatolhatatlan, ellenállhatatlan, végeláthatatlan, visszahozhatatlan, visszavonhatatlan, kihangsúlyozatlan, kiszámíthatatlan, utánozhatatlan, vigasztalhatatlan, kinyomozhatatlan, proletáruralmak, sterilizálatlan, megalapozatlan, negyvenbillióan, kilencmillióan, feltámadásábantöbb...

between_paragraphs_3

főigazgatóurak, osztályvezetőurak, tanszékvezetőurak, partizánalakulat, alpolgármesterurak, miniszterelnökurak, megmagyarázhatatlan, harminchattrillióan, harminckéttrillióan, harmincnégymillióan, harmincnyolctrillióan, hetvenhétbillióan, negyvenhétbillióan, negyvennégymillióan, nyolcvannégytrillióan, hatvanegytrillióan, negyvenegymillióan, nyolcvanegymillióan, tizenhattrillióan, legéletbevágóbban, tizenötmillióan, hatvanhétmilliárdan, hatvanegymilliárdan, nyolcvanegymilliárdan, huszonötmilliárdan, tizenötmilliárdantöbb...

visszautasíthatatlan, harminckettőbillióan, hetvenkettőmillióan, negyvenháromtrillióan, nyolcvanhárombillióan, ötvenhárommillióan, harminckilencmillióan, hatvankilenctrillióan, huszonhárombillióan, huszonhárommillióan, kilencvennyolctrillióan, huszonkilencmillióan, kilencvenötmillióan, tizenkilencbillióan, tizenkilencmillióan, negyvenkettőmilliárdan, hatvankilencmilliárdan, hetvenkilencmilliárdan, ötvenkilencmilliárdan, huszonkilencmilliárdantöbb...

kilencvenhárombillióan, kilencvenhárommillióan, kilencvenháromtrillióan, kilencvenkettőbillióan, kilencvenkettőmillióan, kilencvenkettőtrillióan, kilencvenkilencbillióan, kilencvenkilencmillióan, kilencvenkilenctrillióan, kilencvenhárommilliárdan, kilencvenkettőmilliárdan, kilencvenkilencmilliárdan, dezoxiribonukleinsav, kilencvenvalahányadikak

dezoxiribonukleinsavak

between_sections_2

Hasonló ritmusú szavak:(-. ritmussal végződik) 110 találat

bújva, búza, csúcsra, csúnya, fújja, múltba, múltra, múlva, nyújtja, súgja, súgta, súlya, újra, útja, útra, búsan, múltam, múltban, múltad, fújnak, húznak, múlhat, múlnak, múltak, múltat, újat, úsznak, útnak, gondja, hordja, mondja, bomba, dolga, fogja, fogva, forma, hogyha, Holdra, hozta, jobbra

arcodra, arcomba, álomba, egyforma, rabszolga, számodra, számomra, városba, álmodban, álmodtam, álmomban, álomban, elmondjam, elmondtam, gondoltam, játszottam, legjobban, megdobban, megmondtam, távolban, városban, gondoltad, boldognak, másoknak, karodba, karomba, naponta, pokolba, pokolra, sarokba, azonnal, mosollyal, ahonnan, karodban, nyugodtan, pokolban, sarokban, titokban, asztalra, holnapra

szomorúan, darabokra, mosolyogva, pillanatra, gondolatban, halhatatlan, láthatatlan, mozdulatlan, pillanatban, állandóan, Európa, boldogságra, éjszakába, éjszakára, iskolába, mindhiába, nemsokára, általában, éjszakában, iskolában, megtaláltam, mostanában, megtalállak, visszavárlak, valójában, katonának, cigaretta, álmaidban, álmaimban, boldogságom

between_sections_3

Egyéb találatok: (tudja)

Pontos: ("ua" magánhangzó és -. ritmus) 1436 találat

csurran, du char, dugja, futhat, futja, futnak, gyullad, kulcsa, lusta, mulva, munka, nyulnak, surran, tudja, tudta, tudtam, udvar, ujja, ujjad, ujra, utca
between_sections_4

Csak a ritmus egyezik: (-.) 13746 találat

ablak, addig, adja, adnom, adta, ahhoz, ajka, akkor, alma, alszik, alszom, angol, annak, annyi, ante, anyja, anyjuk, arca, arccal, arra, asszony, asztal, aznap, azt se, azzal, barka, barna, bella, benne, bennem, bokra, bokrok, bokron, boldog, bomba, borzas, bujdos, bácsi, bácsit, bámul, bánat, bárka, béke, bírta, bíztat, bölcsnek, büszke, bőven, chante, cifra, csak meg, csalta, csapja, csapkod, csattan, csattja, csenden, csengve, csillag, csillog, csipke, csisszen, csokra, csontja, csorba, csókol, csönget, csöppen, csúsznak, csúszni, csúszom, csücske, csőrük, cum scyphus, dallal, dinnye, dobja, dolga, drága, délben, déli, dísze, díszes, dörmög, dúlja, dől el, eddig, egy kis, egyre, egyszer, ejti, ejtik, el ne, ellen, ember, engem, enni, ennyi, enses, enyhe, erre, este, esti, estig, ezzel, falja, falnak, farkas, fecske, fejfa, fejjel, fekszel, fekszem, fekve, felleg, festi, fogta, fogtam, folynak, folyton, fontos, fordul, forma, fröccsen, fái, fájnak, fák is, fákat, fáknak, fákon, fákra, fának, fátyla, fázik, félek, félig, félni, féltve, félve, fénnyel, fény vagy, fényben, fénye, fényes, fénylik, férfi, férje, fészkel, földbe, földet, földi, földig, földre, földön, fúja, füstbe, füstöl, füttybe, füttye, füttyel, fűben, fűnek, fűre, fűzve, gazda, gombok, gondja, gyakran, gyilkos, gyorsan, gyámja, gyönge, gyüjtöm, gyűlik, gyűlni, gyűlve, gyűri, görbe, hagyja, hagyta, hajlik, hajnal, hajtja, hajtom, halkan, hallgat, hallik, hallod, hallok, hallom, halna, halnak, halni, halt meg, halva, hangja, hangjuk, hangom, hangon, hangot
between_sections_6
Vissza a lap tetejére
results_bottom

Más nyelvek:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro el tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Valami hiányzik vagy nem úgy működik, ahogyan elvárnád?
Mondd el nekünk!

Tetszik a rímkereső? Lájkolj be minket és oszd meg: Like us on Facebook

results_right
results_after_content