Rímel a következőre: szabad

Rímek: 174 találat

akad, apad, dagad, fakad, falad, fapad, farad, hagyad, hajad, halad, hasad, javad, magad, marad, nyakad, nyarad, ragad, sarad, savad, szakad, szalad, szavad, tagad, tapad, adjad, adtad, ajkad, alvad, csaltad, faljad, farkad, hagyjad, hagytad, hajtsad, halljad, hamvad, harmad, hattad, kapjad, kaptad, lankad, lappad, nagyvad, nyaljad, nyaltad, rajtad, rakjad, raktad, sarjad, sarkad, szarvad, talpad, tartsadtöbb...

vámszabad, általad, áthalad, átszakad, átszalad, rádszakad, rátapad, szétszakad, szétszalad, ittmarad, igazad, kiakad, kiapad, kimarad, kiszakad, kitagad, nyolcvanad, ottmarad, poharad, hatvanad, ajakad, valagad, egymagad, elhalad, elmarad, elragad, elszakad, elszalad, felszakad, fennakad, fennmarad, megdagad, meghasad, megmarad, megragad, megszakad, megtagad, tenmagad, beakad, beragad, beszakad, elakad, elapad, lemarad, leragad, leszakad, leszalad, letagad, megakad, önmagadtöbb...

between_paragraphs_1

ad, had, kvad, pad, quad, vadtöbb (magánhangzó rímek)...

teáltalad, kettészakad, búcsúszavad, végigszalad, iskolapad, alulmarad, abbamarad, tovaszalad, esztergapad, félbeszakad, összeakad, összeragad, összeszakad, beleakad, beleragad, beleszakad, beleszalad, siserahad, önnönmagad, cifrázgattad, bevállaltad, elringattad, önbizalmad, temiattad, felforgattad, gondolhattad, háborgassad, megmondhattad, megmosdattad, elfogadtad, hajtogattad, birodalmad, simogattad, megmutattad, meghallgattad, forradalmad, megtagadtad, visszaadtad, letagadtad, odaadtad, tealattad, összeraktadtöbb...

megváltoztattad, visszaadhassad, learathassad, harmadfélszázad, nyolcadfélszázad, ezerhatszázad, ezerhétszázad, ezerkétszázad, ezernégyszázad, ezernyolcszázad, hatodfélszázad, hetedfélszázad, negyedfélszázad, ötödfélszázad, tizedfélszázad, ezeregyszázad, ezerötszázad, mostohafiad, ugyanannyiadtöbb (magánhangzó rímek)...

between_paragraphs_2

ezerháromszázad, ezerkettőszázad, kilencedfélszázad, ezerkilencszázadtöbb (magánhangzó rímek)...

Magánhangzó rímek: 321 találat

adag, agyag, anyag, arab, aszab, avagy, csarab, darab, farag, hanyag, harag, Jakab, kacag, nagyagy, szalag, valag, csapat, lakat, nyarat, vasat, aha, Csaba, haja, haza, kaja, laza, maga, papa, szaga, szava, akar, alak, alap, arany, falak, hajam, halak, harap, havas, kakas, kalap, kamasz, kanyar, kavar, magam, magas, magyar, panasz, patak, ravasz, szavak, szavam, takar, tavaly, tavasz, zavartöbb...

átragad, rámszakad, ránkszakad, rászakad, széthasad, túlszalad, visszaad, kidagad, kifakad, kiragad, kiszalad, oldalad, odaad, aranyad, bennszakad, elhasad, feldagad, felhasad, felszalad, jelszavad, bedagad, beszalad, álmatag, ásatag, ázalag, bágyatag, járszalag, sápatag, tápanyag, célszalag, fémdarab, pénzdarab, színdarab, pótanyag, filmszalag, ingatag, ripszszalag, iszalag, kisadag, sivatag, csontdarab, fonnyatag, forgatag, korhatag, omlatag, roskatag, odavagy, gyurgyalag, zuhatag, csődarab, kődarab, műanyag, balgatag, hallgatag, karszalag, lagymatag, nagydarab, fadarab, tananyag, hervatag, nyersanyag, fejadagtöbb...

between_paragraphs_3

agy, bab, fagy, hab, hagy, mag, nagy, rab, rag, slag, szab, szag, tag, vagy, zab, zagy, hat, ha, ma, ap, az, baj, bak, bal, csaj, csak, csal, csap, dac, dal, faj, fal, gaz, haj, hal, has, jaj, kan, kap, kar, lap, mar, nap, nyak, nyal, pap, raj, rak, rap, sas, szak, vaj, vak, van, vas, zajtöbb...

poláranyag, festékanyag, tenyészanyag, hajtóanyag, oltóanyag, hatóanyag, gyapjúanyag, antianyag, diribdarab, hadianyag, bútordarab, banlonanyag, termoanyag, nanoanyag, fűtőanyag, mérőszalag, töltőanyag, előanyag, kenőanyag, mintadarab, munkadarab, szárazanyag, alapanyag, hozaganyag, ruhaanyag, ruhadarab, ellendarab, emberanyag, üzemanyag, különadagtöbb...

szállítószalag, robbanóanyag, ragasztóanyag, csiszolóanyag, ásványianyag, élelmianyag, tüzelőanyag, leiterjakab, megtaláljalak, megtaláltalak, barátságtalan, kilátástalan, viszontláttalak, igazságtalan, maradéktalan, választófalak, parasztfiatal, maleinsavak, bikaviadal, megbántottalak, megváltottalak, áramvonalas, arisztokrata, hatékonytalan, derékvonalak, automata, aminosavak, turulmadaraktöbb...

between_paragraphs_4

komposztálóanyag, élelmiszeradag, bioüzemanyag, oktadekánsavak, aszparaginsavak, szélsőjobboldalak, pálinkáspoharak, szentjánosbogarak, szélsőbaloldalak, drágakőfoglalat, hexakarbonsavak, karmazsinbogarak, hipoklórossavak, redoxifolyamat, világrahozatal, hipojódossavak, pirofoszforsavak, vetülékfonalak, meteoropata, parafinolajak, piroszőlősavak, kaparókanalak, kukoricahajaktöbb...

ribonukleinsavak, ortofoszforossavak, kézimunkakosarak, bélyegautomata, kiszolgálóoldalak, vörösborospoharak, levendulaolajak, törökvörösolajak, kolorádóbogarak, szociáldemokrata, hipofoszforossavak, metafoszforossavak, pirofoszforossavak, entalpiadiagram, kiegyensúlyozatlan, kétségbevonhatatlan, megválaszolhatatlan, módosítójavaslat, meghatározhatatlan, megmagyarázhatatlantöbb...

between_paragraphs_5

összehasonlíthatatlan, visszautasíthatatlan, hatvanvalahányadikak, negyvenvalahányadikak, immunhematológia, gasztroenterológia, szexuálpatológia, szünfenobiológia, huszonvalahányadika, tizenvalahányadikak, aneszteziológia, kriminálandragógia, neuropszichiátria, neuropszichológia, szociálpszichológia, fonokardiográfia, szociáldemokrácia, autobiográfia, kemilumineszcencia, epidemiológia, klinikopatológia, neurobiológiatöbb...

kilencvenhárommilliárdan, kilencvenkettőmilliárdan, kilencvenkilencmilliárdan, kilencvenhárombillióan, kilencvenháromtrillióan, kilencvenkettőbillióan, kilencvenkettőmillióan, kilencvenkettőtrillióan, kilencvenkilencbillióan, kilencvenkilencmillióan, kilencvenkilenctrillióan, agrometeorológia, hidrometeorológia, kilencvenvalahányadikak, elektrokardiográfia, elektrofiziológia, polihipergeometria, autokovariancia, biometeorológia, dezoxiribonukleinsavtöbb...

between_paragraphs_6

dezoxiribonukleinsavak, elektroenkefalográfia, neuropszichopatológia, neuroendokrinológia

Hasonló ritmusú szavak:(.. ritmussal végződik) 118 találat

havat, csata, gatya, kacsa, vala, zaja, avar, csavar, makacs, malac, talaj, fogad, rohad, olyat, sokat, vonat, csoda, foga, hova, kora, lova, nyoma, oda, oka, roma, soha, sora, tova, fogam, hogyan, konyak, kopasz, lovag, lovak, lovam, lovas, olaj, olasz, olyan, rohan

lábamat, szárnyakat, vágyakat, bántanak, játszanak, lássalak, láttalak, lázasan, számtalan, vártalak, éjszaka, céltalan, hívtalak, színarany, múltamat, súlytalan, úttalan, pillanat, pirkadat, csillaga, illata, kirakat, igaza, diadal, fiatal, igazak, igazam, zivatar, gondtalan, hontalan, nyomtalan, bogarak, odavan, poharak, hullanak, nyugtalan, utakat, utamat, ugyanaz, zűrzavar

between_paragraphs_7

megláttalak, határtalan, boldogtalan, bizonytalan, tapasztalat, odahaza, csillagokat, óvatosan, virágokat, magányosan, ugyanoda, hamarosan, ugyanolyan, valahogyan, alleluja, Halleluja, harmónia, Hungária, mindannyian, álmaidat, álmaimat, anarchia, energia, romantika, Amerika, kukorica, politika, igazival, elmondhatom, gondolkodom

demokrácia, pályaudvaron, lelkiismeret, elveszítelek, megismertelek, elfelejteni, amerikai, észrevétlenül

Egyéb találatok: (szabad)

Pontos: ("aa" magánhangzó és .. ritmus) 3124 találat

akad, akar, anya, apa, arany, avagy, avar, baja, csata, darab, fakad, falak, hajak, hajam, halak, halat, hamar, harag, hasam, haza, kacsa, kakas, kanyar, kapa, kapar, maga, magad, magam, magas, magyar, makacs, mama, marad, patak, ravasz, sarat, szabad, szakad, szalad, szava, szavad, szavak, takar, tapad, tavasz, zaja
between_sections_4

Csak a ritmus egyezik: (..) 13581 találat

ahogy, ahol, alig, azon, bejön, bele, belül, benyit, beteg, birom, bizony, borul, bukik, buta, cela, chien, chose, csivog, csorog, csupa, csöpög, dolog, dühös, eget, egyik, emel, emez, eresz, esel, esik, eszem, eszik, ezek, falu, fedi, feje, fejed, fejem, fele, felel, fene, ferus, feszül, fia, fiad, fiak, fiam, fodor, foga, fogad, fogoly, fogom, forog, füle, füled, fülel, füvek, füvön, gonosz, gurul, gyanu, gyere, gyerek, ha jön, hamis, hegyek, hegyi, helyed, hete, hetek, hever, hidon, hiszem, hiszi, hona, hova, hozod, huga, huszas, hülye, hüvös, ide, igaz, ige, ime, iszik, iszom, je le, jövök, kap el, kapok, kapu, kavics, kelet, kerek, kerül, keze, kezem, kicsi, kicsit, kocsi, kofa, komoly, kora, korod, koron, kutya, kuvik, ködök, körül, köti, követ, közel, közös, külön, legyen, legyet, legyez, lehet, lejön, lenyom, leszel, leves, leül, libeg, lobog, lova, lovak, magok, magos, mai, meg egy, megy el, megyek, meleg, melyet, mered, merek, merem, merev, mese, mi is, mi van, mikor, milyen, mire, motoz, mozog, nagyon, napod, napom, napot, neked, nekem, neki, nekik, nem is, nemet, neve, nevet, nyelek, oda, orom, padon, papok, papol, pedig, pehely, pereg, pipacs, piros, pirul, pityeg, pora, poron, porosz, puha, que, ragyog, remeg, reped, rezeg, romok, ruha, röpül, rövid, sait, siet, soha, sora, sorok, sose, sosem, szagos, szedek, szele, szeme, szemek, szemem, szipog
between_sections_6
Vissza a lap tetejére

Más nyelvek:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro el tr az kk eo fa sw id ko ja zh_hans

Valami hiányzik vagy nem úgy működik, ahogyan elvárnád?
Mondd el nekünk!

Tetszik a rímkereső? Lájkolj be minket és oszd meg: Like us on Facebook

results_right
results_after_content