Rímel a következőre: kéne

Rímek: 236 találat

égne, élne, éne, érne, félne, férne, kérne, lépne, néne, nézne, tépne, térne, béke, délre, égbe, égre, égve, éjbe, élve, érte, érve, észre, éve, évre, félbe, féle, félre, féltve, félve, fénybe, fénye, fényre, férje, hétre, jégre, képbe, képe, kérte, kérve, kézbe, mégse, mélybe, mélye, mélyre, népe, nézte, nézve, pénze, pénzre, része, révbe, szélbe, széle, szépre, télre, térdre, térre, vége, végre, véle, vérbe, véretöbb...

ráférne, széttépne, ítélne, kísérne, nagynéne, elférne, megkéne, beszélne, cserélne, elégne, elérne, lelépne, megérne, mesélne, történne, éjfélre, hétvége, kérdésre, kétségbe, lépésre, mélyére, szélére, szépsége, végére, szívére, pincébe, kivéve, miféle, afféle, emléke, estére, melléje, cserébe, ebédre, egészre, elébe, elérte, esélye, eszébe, fehérre, fejébe, fejére, feléje, fenébe, helyébe, helyére, kerékbe, kezébe, kezére, legényke, megérte, mesébe, mesélte, reménye, szegényke, szemébe, szemétbe, zenéje, zenére, törvénye, ölébe, sötétbe, szüksége, fülébe, hülyéretöbb...

between_paragraphs_1

ne, re, se, tetöbb (magánhangzó rímek)...

visszanézne, visszatérne, beleférne, megtörténne, világbéke, világvége, emlékére, hétvégére, túlélésre, sötétségbe, segítségre, érintése, érintésre, annyiféle, bármiféle, semmiféle, visszanézve, ellensége, mindenféle, ellenére, elmesélte, életére, Hófehérke, istenére, messzeségbe, szenvedélye, tévedése, véleménye, ezerféle, szerencsére, feketébe, feketére, feledésbe, felesége, fenekére, közelébe, közepébe, közepére, melegébe, ölelése, ölelésre, tetejébe, tetejére, különféletöbb...

milliárdféle, akárhányféle, egészségére, feketéscsésze, billióféle, millióféle, trillióféle, őelibéje, őfölibéje, őközibéje, akármiféle, amennyiféle, valamiféle, mindháromféle, magatokféle, telefonérme, felelősségre, lehetősége, sokszínűsége, immunfehérje, őelejbéje, végtelenségbe, határmezsgyéje, kilencvenféle, beszélgetésre, elismerésre, tojásfehérje, faliszekrényke, legelejére, varázsütésretöbb...

between_paragraphs_2

kétségbeesésbe, őkegyelmessége, állatifehérje, valamilyenféle, legeslegtöbbféle, kamaszéveinkre, fülemülesitke, harmincegyedike, gyöngyvirágkörtike, huszonkettedike, tizenkettedike, huszonhetedike, huszonnegyedike, tizenhetedike, tizennegyedike, huszonegyedike, huszonötödike, tizenötödike, olvasztókemence, pörkölőkemence, egészségetekre, tubákosszelence, kilencvenedszerre, kavarókemence, kupolókemence, hazaszeretetre, barkócaberkenye, balalajkazene, fügefaleveletöbb (magánhangzó rímek)...

huszonkilencedike, tizenkilencediketöbb (magánhangzó rímek)...

Magánhangzó rímek: 221 találat

nézel, ébren, égen, éltem, éppen, értem, érzem, fényben, kérem, mélyen, nékem, nézem, régen, szélben, szépen, vérem, ébred, érted, érzed, lényeg, néked, téged, tényleg, végleg, éget, élek, élet, érek, érzek, évek, félek, fények, kérek, kérlek, lélek, nézek, szépet, véget, édes, fényestöbb...

between_paragraphs_3

másképpen, békében, féltékeny, tévében, érzések, ítélet, túlélem, hűséges, emlékszel, emlékszem, testvérem, emléked, emlékek, emléket, természet, egészen, keményen, kezében, megértem, mesében, nevében, remélem, reméltem, szemében, felébred, megérted, teérted, beszélek, beszélnek, egészet, legények, mesélek, remények, veszélyes, történet, történhet, sötétben, szükségem, szükséged, tüzébentöbb...

csel, fej, fel, hely, jel, kel, lel, mely, mer, nyel, nyer, pech, pej, per, szer, tej, ver, nem, sem, szem, eb, egy, fed, heg, hegy, jegy, kegy, meg, megy, seb, szed, zseb, vet, ez, les, lesz, nesz, szesz, tesz, vesztöbb...

sötétségben, segítséget, érintésed, csillagfényes, visszanézek, visszatérek, visszatérnek, békességben, mindenképpen, szenvedéllyel, büszkeségem, elmesélem, életében, észrevétlen, messzeségben, tengerében, véleményem, véleményed, szenvedélyes, szerencsétlen, szeretnélek, menedékhely, feleségem, közepében, feleséged, ölelésed, menedéket, tizenéves, megtörténhet, napsütésbentöbb...

between_paragraphs_4

előítélet, hazakísértem, olvasztótégely, emberiséget, tulajdonképpen, lehetőségek, lehetőséget, fizetőképes, gyönyörűségem, gyönyörűséges, lélegzetvétel, erkölcsrendészet, tündérmesében, életveszélyes, újrafelvétel, meglepetések, alapfeltétel, szerethetnélek, tekintetében, szerelemévettöbb...

nagybetűérzékeny, középhőmérséklet, tehéntejérzékeny, virágporérzékeny, felelősségérzet, magasépítészet, oxigénigényes, spektrofotométer, audiométer, használatbavétel, rombdodekaéder, pillanatfelvétel, elveszítenélek, flogisztonelmélet, videófelvétel, figyelembevétel, kezelésbevétel, kifeszítenének, repülőfedélzet, acetecetésztertöbb...

between_paragraphs_5

penicillinérzékeny, energiaigényes, közlekedésrendészet, legsokatígérőbben, differenciálművek, megvesztegethetetlen, félreismerhetetlen, megszelídíthetetlen, szőrmekereskedelmek, kilencvenkettőezren, kilencvenkettőezred, kilencvenkettőezrek, kiengesztelhetetlen, kilencvenháromezren, kilencvenháromezred, kilencvenháromezres, kilencvenkilencezred, kilencvenkilencezrek, kilencvenkilencezres, belélegezhetetlen, szabadkereskedelmek, cserekereskedelmek, feketejövedelmektöbb...

leghaladószelleműbben, megkülönböztethetetlen, összeegyeztethetetlen, elidegeníthetetlen, feketekereskedelmek, kapitalistaellenes, feketekereskedelem

between_paragraphs_6

imperialistaellenes

Hasonló ritmusú szavak:(-. ritmussal végződik) 110 találat

éber, éjjel, ékszer, érzel, ésszel, fénnyel, kényszer, kétszer, kézzel, pénzzel, Péter, széjjel, székely, széllel, vérrel, délben, délen, éden, égben, égjen, éhen, élem, éljem, éljen, élnem, énem, érem, érjen, évben, éven, félnem, féltem, héten, képen, kérdem, kértem, készen, kézben, kézen, léptem

legénynek, segítsen, szelíden, segítek, segíthet, későre, erdőben, felhőtlen, felnőttem, jövőbe, jövőre, erővel, idővel, előlem, erősen, esőben, felőlem, időben, elvitte, elhittem, elviszlek, szerintem, szerinted, tekintet, rájöttem, mögötte, tükörbe, örömmel, fölöttem, különben, miközben, mögöttem, tükörben, mögötted, kerültem, bármerre, egyszerre, életbe, életre, értelme

between_paragraphs_7

mindörökre, körülöttem, elvesztettem, értelmetlen, végtelenbe, elfelejtem, életemben, ismeretlen, megszülettem, szerelemre, szerelemmel, szeretettel, lehetetlen, szerelemben, szerelemnek, emlékezni, álmodozni, elfeledni, elviselni, énekelni, megtalálni, óriási, menekülni, boldogságom, boldogságot, elvarázsol, éjszakákon, megtalálom, megtalálod, valóságot

Egyéb találatok: (kéne)

Pontos: ("ée" magánhangzó és -. ritmus) 9962 találat

béke, délben, félek, félszeg, féltve, félve, fénnyel, fényben, fénye, fények, fényes, féreg, férgek, férges, férje, fészkel, héten, hétszer, kékbe, kéken, kéket, kékje, kép e, képe, képed, képen, képet, kérdem, kérdez, kérek, kérem, kért egy, késem, késsel, kézben, lében, léce, léced, lécek, lélek, lép be, lépdel, lépek, lépnek, lépte, léptek, lépve, még egy, még ne, még nem, mégse, mégsem, mélyben, mélyet, mézet, néger, néked, nékem, nénje, népe, nézek, nézem, néznek, néztem, présbe, pénzhez, rég nem, régen, rémek, rémes, részeg, részek, réten, szégyen, széken, széket, székre, szélben, széles, széllel, szélnek, trécsel, téged, télben, térde, térdem, térek, téren, térre, tértem, téve, téved, vége, végleg, végre, véle, véled, vélek, vélem, vére, véres, vészes, éber, ébred, édes, égen, éggel, égre, éhes, éjjel, éke, ékes, éle, élek, éles, élet, élhet, élj te, élnek, élted, éltek, éltem, én el, én meg, én nem, én sem, ének, épen, érdes, érez, érte, érted, értem, értesz, érzed, érzek, érzem, észre, éve, évek, évem, éven, éves, évet, évre, évvel
between_sections_4

Csak a ritmus egyezik: (-.) 13749 találat

ablak, addig, adja, adnom, adta, ahhoz, ajka, akkor, alma, alszik, alszom, angol, annak, annyi, ante, anyja, anyjuk, arca, arccal, arra, asszony, asztal, aznap, azt se, azzal, barka, barna, bella, benne, bennem, bokra, bokrok, bokron, boldog, bomba, borzas, bujdos, bácsi, bácsit, bámul, bánat, bárka, bírta, bíztat, bölcsnek, büszke, bőven, chante, cifra, csak meg, csalta, csapja, csapkod, csattan, csattja, csenden, csengve, csillag, csillog, csipke, csisszen, csokra, csontja, csorba, csurran, csókol, csönget, csöppen, csúsznak, csúszni, csúszom, csücske, csőrük, cum scyphus, dallal, dinnye, dobja, dolga, drága, du char, dugja, déli, dísze, díszes, dörmög, dúlja, dől el, eddig, egy kis, egyre, egyszer, ejti, ejtik, el ne, ellen, ember, engem, enni, ennyi, enses, enyhe, erre, este, esti, estig, ezzel, falja, falnak, farkas, fecske, fejfa, fejjel, fekszel, fekszem, fekve, felleg, festi, fogta, fogtam, folynak, folyton, fontos, fordul, forma, fröccsen, futhat, futja, futnak, fái, fájnak, fák is, fákat, fáknak, fákon, fákra, fának, fátyla, fázik, félig, félni, fény vagy, fénylik, férfi, földbe, földet, földi, földig, földre, földön, fúja, füstbe, füstöl, füttybe, füttye, füttyel, fűben, fűnek, fűre, fűzve, gazda, gombok, gondja, gyakran, gyilkos, gyorsan, gyámja, gyönge, gyüjtöm, gyűlik, gyűlni, gyűlve, gyűri, görbe, hagyja, hagyta, hajlik, hajnal, hajtja, hajtom, halkan, hallgat, hallik, hallod, hallok, hallom, halna, halnak, halni, halt meg, halva, hangja, hangjuk, hangom, hangon, hangot, hangya, hangzik, harci, harcol, harcon
between_sections_6
Vissza a lap tetejére

Más nyelvek:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro el tr az kk eo fa sw id ko ja zh_hans

Valami hiányzik vagy nem úgy működik, ahogyan elvárnád?
Mondd el nekünk!

Tetszik a rímkereső? Lájkolj be minket és oszd meg: Like us on Facebook

results_right
results_after_content