Rímel a következőre: alma

Rímek: 384 találat

asztma, barma, drachma, gamma, hagyma, halma, karma, magma, majma, plazma, szakma, szalma, abba, adja, adta, ajka, alja, Anna, apja, arca, bajba, bamba, banda, barna, csalfa, csapda, dalba, dalra, fajta, falba, falka, falra, farka, gazda, hagyja, hagyta, hajsza, hajtja, hallja, halva, hangja, hangya, harcba, harcra, kapja, karja, labda, lapra, macska, marja, nagyra, napba, napja, napra, partra, rabja, rajta, raszta, sapka, talpra, tarka, tartjatöbb...

fájdalma, párhagyma, tóalma, újhagyma, birsalma, izgalma, szintagma, bizalma, miazma, siralma, fokhagyma, oltalma, popszakma, fogalma, dughagyma, jutalma, nyugalma, uralma, alkalma, fantazma, rapszakma, tartalma, zabszalma, hatalma, vadalma, reppszakma, zöldhagyma, ágyamba, másnapra, válaszra, válladra, vállamra, színpadra, divatba, miatta, siratja, holnapra, mondhatja, mostanra, vonatra, tudhatja, csuhajja, mutatja, nyugatra, utadba, utakra, utamba, asztalra, hajnalra, hallgatja, akarja, akarta, alatta, darabra, hajamba, kacagva, kalandra, magadba, magadra, magamba, magamra, magasba, magasra, maradna, nyakadba, nyakamba, parancsra, szakadna, szavakra, szavamra, takarja, tavaszra, zavarba, zavarja, elhagyja, elhagyta, meghalljatöbb...

between_paragraphs_1

ma, ha, lycra, skatöbb (magánhangzó rímek)...

országalma, virághagyma, póréhagyma, álbirsalma, epigramma, citoplazma, protoplazma, birodalma, főzőalma, pentagramma, forradalma, anagramma, diafragma, diagramma, aranyalma, medvehagyma, rétesalma, vereshagyma, vöröshagyma, cigánybanda, cigányvajda, gyalázatba, kosárlabda, teáskanna, házigazda, túloldalra, áldozatra, távolabbra, simogatja, megmutatja, megmutatta, magunkfajta, eltakarja, felkavarja, készakarva, önmagadba, önmagadra, pillanatra, rozsdabarna, tarkabarka, visszakapja, magadfajta, magamfajta, balalajka, betakarja, diadalra, felakasztva, kalamajka, magasabbra, poharamba, propaganda, ugyanabba, ugyanarra, viadalra, tengerpartra, édesanyja, istenadta, rezesbanda, eszemadtatöbb...

between_paragraphs_2

jonatánalma, mogyoróhagyma, metélőhagyma, olvasztókanna, poroszlósapka, mogyoróbarna, disznóhizlalda, akármifajta, epoxigyanta, medicinlabda, antilopfajta, összefoglalva, világosbarna, csinálomadta, magatokfajta, olajoskanna, pályaudvarra, mennydörgősadta, öntözőkanna, víznyelőakna, feszítőzabla, szardellapaszta, abrakadabra, legújabbfajta, tolóasztalka, kenyérdarabka, sziénabarna, katonasapka, benzineskanna, kemencepadka, üvegveranda, vörösesbarna, feketetarkatöbb...

ázalékállatka, csokoládébarna, autodidakta, paralelogramma, ugyanazonfajta, ellenpropaganda, öltözőasztalka, aminoplasztgyanta, haramiabanda, kontaktlencsefajta, valamilyenfajta, legeslegtöbbfajta, meteoropata, misztériumdráma, bagariacsizma, milliomodszorra, labdarúgópálya, cigarettatárca, alizarinsárga, szabadulására, ipekakuána, kukoricatábla, szódabikarbóna, konzumidióta, alagútdióda, kilométeróra, abbreviatúra, szociokultúra, szemöldökgerenda, fékezőrakéta, paleodiéta, hurráoptimista, enciklopédista, expanzionista, expresszionista, impresszionista, imperialista, cseresznyepálinka, kalandrapacsirta, protekcionista, materialista, nacionalista, racionalista, spiritualista, utilitaristatöbb...

between_paragraphs_3

petróleumoskanna, bélyegautomata, szociáldemokrata, bruttóregisztertonna, őexcellenciája, őeminenciája, polárkoordináta, dializálóhártya, germániumdióda, szilíciumdióda, magánmecenatúra, proletárdiktatúra, audiokazetta, intellektualista, agrárszocialista, államkapitalista, államszocialista, antialkoholista, antikapitalista, antimilitarista, antinikotinista, antiszocialista, exhibicionista, individualista, magánkapitalista, professzionalista, evolucionista, revolucionista, endokrinológia, felsőgeodézia, intimhigiénia, ultramikrokémia, enkefalográfia, gázkromatográfia, agroökológia, asztrobiológia, galvanoterápia, pszichoanalitika, termoanalitika, humánetológia, sugárbiológia, elektrodinamika, biotechnológia, dialektológia, nanotechnológia, orientalisztika, paleontológia, biogeográfia, koloratúrária, neurolingvisztika, pszeudoszimmetria, klimatoterápia, meteorológia, traumatológia, zoobiológia, biomatematika, geomatematika, paleobotanikatöbb...

between_paragraphs_4

elektrolizálócella, internacionalista, antiimperialista, nemzetiszocialista, ultranacionalista, keresztényszocialista, szexuálterapeuta, harmincvalahányadika, immunhematológia, szexuálpszichológia, echokardiográfia, gasztroenterológia, szexuálpatológia, antikoincidencia, szünfenobiológia, apartheidpolitika, elektrometallurgia, huszonvalahányadika, tizenvalahányadika, aneszteziológia, kriminálandragógia, kriminálpszichológia, neuropszichiátria, neuropszichológia, szociálpszichológia, fonokardiográfia, szociáldemokrácia, szociáldemagógia, autobiográfia, kemilumineszcencia, epidemiológia, klinikopatológia, neurobiológia, szociobiológia, zoofiziológiatöbb...

between_paragraphs_5

agrometeorológia, hidrometeorológia, elektrokardiográfia, elektrofiziológia, paleoantropológia, polihipergeometria, autokovariancia, biometeorológiatöbb (magánhangzó rímek)...

elektroenkefalográfia, neuropszichopatológia, neuroendokrinológiatöbb (magánhangzó rímek)...

Magánhangzó rímek: 266 találat

angyal, asztal, azzal, dallal, hajnal, nappal, abban, adtam, ajkam, bajban, csattan, dalban, dallam, gyakran, hagytam, halkan, halljam, harcban, kaptam, lassan, parkban, rajtam, adtad, ajkad, gazdag, hagytad, rajtad, ablak, adnak, annak, aznap, dalnak, falnak, hagylak, hagynak, hallgat, napnak, tarthat, vannak, farkastöbb...

álmatlan, ártatlan, fáradtan, váratlan, fájdalmat, fájdalmas, szánalmas, miattam, viharban, miattad, gyorsabban, szokatlan, unalmas, hajnalban, hallgattam, hallgatnak, magaddal, magammal, szavakkal, tavasszal, akartam, alattam, magadban, magamban, magasban, maradtam, akartad, alattad, akarlak, akarnak, magadnak, magamnak, magyarnak, maradhat, maradjak, maradnak, maradtak, szabadnak, hatalmas, meghaltamtöbb...

between_paragraphs_6

baj, bal, csaj, csal, dal, fal, haj, hal, jaj, mar, raj, vaj, zaj, kan, van, ad, fagy, hab, had, hagy, mag, nagy, pad, rab, szab, szag, vad, vagy, csak, hat, kap, nap, nyak, pap, rap, vak, az, has, sas, vastöbb...

elfáradtam, temiattad, elmondhassam, gondolattal, boldogabban, elfogadtam, gondolatban, hangosabban, megfogadtam, változatlan, elfogadtad, kimondatlan, viszonzatlan, mozdulattal, hangulatban, megmutassam, mozdulatlan, öntudatlan, önmagammal, egymagamban, halhatatlan, láthatatlan, nyughatatlan, olthatatlan, pillanatban, forradalmat, pillanatnak, odaadtam, sivatagban, szakadatlantöbb...

eltalálhatnak, belefáradtam, meggondolatlan, tájékozatlan, határozatlan, elmondhatatlan, felfoghatatlan, gyógyíthatatlan, hervadhatatlan, megbízhatatlan, megfoghatatlan, mozdíthatatlan, pótolhatatlan, halhatatlannak, javíthatatlan, kibírhatatlan, kimondhatatlan, leírhatatlan, tagadhatatlan, tapasztalatlantöbb...

between_paragraphs_7

sterilizálatlan, kitakarítatlan, kihangsúlyozatlan, politúrozatlan, megalapozatlan, proletáruralmak, kialakulatlan, átgázolhatatlan, elpusztíthatatlan, megmozdíthatatlan, változtathatatlan, áthatolhatatlan, ellenállhatatlan, végeláthatatlan, visszahozhatatlan, visszavonhatatlan, kiszámíthatatlan, utánozhatatlan, vigasztalhatatlan, kinyomozhatatlantöbb...

differenciálatlan, entalpiadiagram, kiegyensúlyozatlan, kétségbevonhatatlan, megválaszolhatatlan, meghatározhatatlan, módosítójavaslat, megmagyarázhatatlan, ribonukleinsavak, ortofoszforossavak, kézimunkakosarak, kiszolgálóoldalak, vörösborospoharak, levendulaolajak, törökvörösolajak, kolorádóbogarak, hipofoszforossavak, metafoszforossavak, pirofoszforossavak, hatvanhétmilliárdan, hatvanegymilliárdan, nyolcvanegymilliárdan, huszonötmilliárdan, tizenötmilliárdan, harminchattrillióan, harminckéttrillióan, harmincnégymillióan, harmincnyolctrillióan, harmincöttrillióan, hetvenhétbillióan, negyvenhétbillióan, negyvennégymillióan, nyolcvannégytrillióan, hatvanegytrillióan, negyvenegymillióan, nyolcvanegymillióan, tizenhattrillióan, legéletbevágóbban, tizenötmillióantöbb...

between_paragraphs_8

összehasonlíthatatlan, visszautasíthatatlan, negyvenkettőmilliárdan, hatvankilencmilliárdan, hetvenkilencmilliárdan, ötvenkilencmilliárdan, huszonkilencmilliárdan, harminckettőbillióan, hetvenkettőmillióan, negyvenháromtrillióan, negyvenkettőmillióan, nyolcvanhárombillióan, ötvenhárommillióan, harminckilencmillióan, hatvankilenctrillióan, huszonhárombillióan, huszonhárommillióan, kilencvennyolctrillióan, huszonkilencmillióan, kilencvenötmillióan, tizenkilencbillióan, tizenkilencmillióantöbb...

kilencvenhárommilliárdan, kilencvenkettőmilliárdan, kilencvenkilencmilliárdan, kilencvenhárombillióan, kilencvenhárommillióan, kilencvenháromtrillióan, kilencvenkettőbillióan, kilencvenkettőmillióan, kilencvenkettőtrillióan, kilencvenkilencbillióan, kilencvenkilencmillióan, kilencvenkilenctrillióan, dezoxiribonukleinsav, kilencvenvalahányadikak

between_paragraphs_9

dezoxiribonukleinsavak

Hasonló ritmusú szavak:(-. ritmussal végződik) 110 találat

hatvan, kattan, paplan, zajban, adhat, halnak, aljas, forma, kocsma, bomba, dolga, fogja, fogva, gondja, hogyha, Holdra, hordja, hozta, jobbra, kocka, lopva, mondja, mondta, mossa, nyomja, orra, porba, romba, ronda, rosszra, sokra, sorba, sorra, sorsa, szoknya, szolga, tompa, torta, vodka, volna

egyforma, arcodra, arcomba, álomba, rabszolga, számodra, számomra, városba, álmodban, álmodtam, álmomban, álomban, elmondjam, elmondtam, gondoltam, játszottam, legjobban, megdobban, megmondtam, távolban, városban, gondoltad, boldognak, másoknak, karodba, karomba, naponta, pokolba, pokolra, sarokba, azonnal, mosollyal, ahonnan, karodban, nyugodtan, pokolban, sarokban, titokban, ritmusra, indultam

between_paragraphs_10

darabokra, mosolyogva, megtanultam, elindultam, boldogságra, éjszakába, éjszakára, iskolába, mindhiába, nemsokára, általában, éjszakában, iskolában, megtaláltam, mostanában, megtalállak, visszavárlak, valójában, katonának, állandóan, Európa, szomorúan, cigaretta, álmaidban, álmaimban, boldogságom, boldogságot, elvarázsol, éjszakákon, megtalálom

Egyéb találatok: (alma)

Pontos: ("aa" magánhangzó és -. ritmus) 5564 találat

ablak, adja, adnak, adta, ajka, alma, angyal, annak, anyja, arca, arccal, arra, asztal, aznap, azzal, barka, barna, csalta, csapja, csattan, csattja, daccal, dallal, falja, fallal, falnak, farkas, gazda, gyakran, hagyja, hagyta, hajnal, hajtja, halkan, hallgat, halljak, halna, halnak, haltak, halva, hanggal, hangja, hangya, harsan, kaccan, kamra, kapja, kapta, kaptak, kaptam, karral, laktam, lassan, macska, majd csak, napja, napnak, nappal, napra, nyakkal, parkban, pattan, rajta, rajtad, rajtam, rajzzal, rakja, raknak, sanda, talpa, talpak, tartja, tartva, vajra, vakkan, vallja, vannak, varrta, vastag, zajjal, zajra
between_sections_4

Csak a ritmus egyezik: (-.) 13770 találat

addig, adnom, ahhoz, akkor, alszik, alszom, angol, annyi, ante, anyjuk, asszony, azt se, bella, benne, bennem, bokra, bokrok, bokron, boldog, bomba, borzas, bujdos, bácsi, bácsit, bámul, bánat, bárka, béke, bírta, bíztat, bölcsnek, büszke, bőven, chante, cifra, csak meg, csapkod, csenden, csengve, csillag, csillog, csipke, csisszen, csokra, csontja, csorba, csurran, csókol, csönget, csöppen, csúsznak, csúszni, csúszom, csücske, csőrük, cum scyphus, dinnye, dobja, dolga, drága, du char, dugja, délben, déli, dísze, díszes, dörmög, dúlja, dől el, eddig, egy kis, egyre, egyszer, ejti, ejtik, el ne, ellen, ember, engem, enni, ennyi, enses, enyhe, erre, este, esti, estig, ezzel, fecske, fejfa, fejjel, fekszel, fekszem, fekve, felleg, festi, fogta, fogtam, folynak, folyton, fontos, fordul, forma, fröccsen, futhat, futja, futnak, fái, fájnak, fák is, fákat, fáknak, fákon, fákra, fának, fátyla, fázik, félek, félig, félni, féltve, félve, fénnyel, fény vagy, fényben, fénye, fényes, fénylik, férfi, férje, fészkel, földbe, földet, földi, földig, földre, földön, fúja, füstbe, füstöl, füttybe, füttye, füttyel, fűben, fűnek, fűre, fűzve, gombok, gondja, gyilkos, gyorsan, gyámja, gyönge, gyüjtöm, gyűlik, gyűlni, gyűlve, gyűri, görbe, hajlik, hajtom, hallik, hallod, hallok, hallom, halni, halt meg, hangjuk, hangom, hangon, hangot, hangzik, harci, harcol, harcon, harcot, harsog, hetyke, hitte, hogyha, hold mely, hold süt, holddal, holdnak, holdra, holmi, holmit, holnap, holtnak, hordja, hordok, hordta, horzsol, hosszan, hoznak, hozni, hozta, hoztak, hozza, hullni
between_sections_6
Vissza a lap tetejére

Más nyelvek:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro el tr az kk eo fa sw id ko ja zh_hans

Valami hiányzik vagy nem úgy működik, ahogyan elvárnád?
Mondd el nekünk!

Tetszik a rímkereső? Lájkolj be minket és oszd meg: Like us on Facebook

results_right
results_after_content