Rímel a következőre: Világ

Rímek: 175 találat

virág, viág, kirág, kivág, vígság, síkság, bírság, bevág, levág, megvág, megrág, elvág, szétvág, szétrág, faág, gazság, válság, vakság, vadság, fogság, sztárság, sportág, csúfság, sznobság, nadrág, nagyság, rabság, rajság, kórság, tagság, Kunság, ország, újság, átvág, álság, ujság, jóság, jószág, másság

nagyvilág, holdvilág, külvilág, túlvilág, alvilág, másvilág, napvilág, jégvilág, vadvilág, újvilág, ősvilág, félvilág, hóvirág, művirág, szóvirág, jégvirág, gyöngyvirág, vadvirág, kisvirág, kardvirág, mákvirág, holdvirág, tűzvirág, borvirág, kapzsiság, csacsiság, nekivág, naivság, hamisság, belevág, gyávaság, rózsaág, fűzfaág, hazavág, visszavág, lazaság, igazság, társaság, tisztaság, pusztaság, gazdaság, odavág, ritkaság, lustaság, marhaság, balgaság, szolgaság, szárazság, formaság, gyorsaság, durvaság, rosszaság, némaság, uraság, bujaság, butaság, távolság, kívánság, kiváltság, hazugság

rág, hág, ág, vág, tág

mesevilág, csodavilág, valóvilág, gyertyavilág, élővilág, álomvilág, hitelvilág, tavaszvilág, szellemvilág, tündérvilág, csillagvilág, ábrándvilág, betyárvilág, celebvilág, titokvilág, búzavirág, rózsavirág, harangvirág, akácvirág, pipacsvirág, betonvirág, papírvirág, lótuszvirág, örömvirág, nebántsvirág, kíváncsiság, kivagyiság, rabszolgaság, garázdaság, katonaság, ostobaság, Oroszország, ártatlanság, tudatlanság, pofátlanság, álmatlanság, világválság, olaszország, álomország, alsónadrág, Magyarország, nyugtalanság, tündérország, Erdélyország, súlytalanság, céltalanság, Népszabadság, csalódottság, fiatalság, Játékország

orgonavirág, földalattiság, mezőgazdaság, halhatatlanság, mozdulatlanság, kiábrándultság, láthatatlanság, boldogtalanság, bizonytalanság, otthontalanság, szólásszabadság, Franciaország, érdekházasság, egyenjogúság, elektromosság, államadósság

innenionnaniság, igazságtalanság, kilátástalanság, örökkévalóság, hiábavalóság

Magánhangzó rímek: ('i Á' végződés) 228 találat

lágy, láb, rád, nád, sváb, stáb, ágy, ád, vágy, vád, szád, fád, báb, kád, lát, láp, hát, át, más, látsz, láss, láz, láv, száz, láng, lásd, lányt, lánc, lázt, lájk, ráng, ránk, rázd, játszd, járd, rágd, rántsd, rágsz, mást, mártsd, hányd, áldd, áld, álld, áldj, ásd, vágysz, várd, vágd, zárd

szilárd, pisztráng, nyitná, mingyá, mindjá, inná, bírná, belásd, elásd, reá, megvágsz, devlá, mécsláng, dévlá, őrláng, őrá, család, faláb, nyaláb, galád, bulád, alád, alább, csalárd, találd, alázd, alá, vojá, hová, soká, lóláb, musztáng, gázláng, várná, vaddá, sárrá, sztárrá, vakká, dallá, borrá, fújná, fogná, súgná, mondá, múlttá, porrá, hurrá, rommá, lommá, látná

férfivá, hobbimmá, rutinná, rőzseláng, bumeráng, őreá, gyertyaláng, szalmaláng, fáklyaláng, mondaná, tartaná, fojtaná, váltaná, bántaná, ontaná, hajtaná, játszaná, takará, burzsoá, hallaná, bárhová, máshová, hamuvá, ahová, sehová, nemsoká, megadá, ringatá, boldogság, manapság, mennyország, szabadság, ifjúság, valóság, barátság, továbbá, angyallá, kámforrá, megtudná, gondolná, megfogná, elhozná, királlyá, madárrá, láthatná, asszonnyá, pokollá, sóhajjá, nappallá, arannyá

kíváncsivá, leszakítá, magamévá, magadévá, magáévá, elmondaná, megmondaná, elrontaná, megosztaná, elhordaná, eljátszaná, meghallaná, akárhová, mindenhová, valahová, meseország, öngyilkosság, szomorúság, nyomorúság, bizonyosság, magányosság, világosság, pótolhatná, meghallgatná, feláldozná, hallgathatná, gyógyítgatná, leírhatná, rémálommá, csavargóvá, megtalálná, legendává, rabszolgává, elsodorná, simogatná, eltakarná, megmutatná, visszahozná, visszaadná, odaadná

egzisztenciád, filozófiát, biológiát, papírtrombitát, elektronikát, matematikát, anorexiás, Óperencián, ólompartizán, periférián, bulihuligán, békaszerenád, csillagóceán, mesekacsaláb, töviskoronád, rádióbarát, óriásplakát, kiábrándulás, visszafordulás, lelkifurdalás, középiskolás, állásfoglalás, frontátvonulás, hazaárulás, túladagolás, napfogyatkozás, összetartozás, önfeláldozás, elhatározás, tudathasadás

ideológiák, önmegvalósítás, megvilágosodás, tehetségkutatás, internacionál, idegösszeomlás, útelágazásnál, ibolyavirágszál

Ritmus rímek: (.- végződés) 119 találat

imád, brigád, hibád, fiát, imát, piát, hibát, vitás, hibás, vigyáz, vigyázz, csinálsz, csináld, csinált, irányt, kiált, gitárt, vidám, simán, irány, hiány, cigány, hibám, csinál, király, sivár, szitál, gitár, igyál, csinálj, terád, reád, tehát, lejárt, reánk, bezárt, leszállt, megállt, reám, leány, lejár, bezár, betyár, leszáll, megáll, reá, család, ruhád, anyád, hazád

délibáb, óriás, indián, kapitány, muzsikál, szerenád, elefánt, óceán, kisleány, körbejár, karnevál, összeáll, mondanád, éjszakád, iskolát, angyalát, oldalát, legalább, mosolyát, jóbarát, sugarát, kapuját, dallamát, katonák, odaát, ritmusát, megbocsát, önmagát, éjszakát, éjszakák, bánatát, illatát, felvonás, vallomás, állomás, villanás, látomás, zuhanás, rohanás, változás, utazás, lázadás, folytatás, ragyogás, megszokás, csillogás, gyertyaláng, megtalálsz, megtalált, megtaláld

végállomás, találkozás, egyáltalán, édesanyám, elmondanám, holnapután, hazatalál, valahová, illúzió, valamiért, valakiért, elégedett, szerelemért, hazafelé, visszafelé, következő, megváltozott, találkozunk

összetartozunk

Egyéb találatok: (Világ)

Pontos: ("i Á" magánhangzó és .- ritmus) 12 találat

cigány, csinált, divány, imák, ki hát, kiált, kiálts, libák, vidám, vigyázz, világ, virág

Csak a magánhangzó egyezik: (i Á) 19 találat

hitvány, immár, inkább, is fáj, is jár, is már, is rá, itt állsz, mindjárt, pillán, ritkán, ritkás, sziklák, sziklát, szilvák, tisztán, titkát, villám, villát

Csak a ritmus egyezik: (.-) 200 találat

acélt, akadt, akarsz, akár, alant, alatt, aludt, alá, alól, amott, amíg, anyád, anyám, anyát, apád, apám, apát, aszú, azért, balúl, barát, befőz, belé, belép, beront, beszéd, beszél, beszélt, betér, betű, bezárt, beáll, bitó, bocsáss, bogyók, bogár, bort, chemins, cipőm, cipőnk, csak azt, csak én, csak úgy, csak ülj, család, csikók, csodát, csomós, csomót, csont, csukott, csupán, csók, csönd, csűrt, dagadt, darázs, derült, dicsér, dió, diót, du pays, dúc, dühöng, e mély, ebéd, egy ág, egy új, együtt, egén, egész, elé, elébb, eléd, elég, elém, elénk, elült, elő, előbb, elől, előtt, emeld, enyém, eriggy, erős, esett, eszünk, eső, esőt, ezt, ezért, ezüst, fagyöngy, fakó, falán, farán, fasort, fehér, fején, fejét, fejünk, felejt, felett, feláll, felé, feléd, felém, felénk, felét, felől, figyeld, figyelj, fiú, fiúk, fiút, folyó, folyók, fut át, futott, futó, fák, fán, fél, fény, föld, föláll, fölállt, fölé, fölénk, fölött, fülét, füst, , galamb, golyó, gong, gubók, gyám, gyökér, gyöngy, gyümölcs, ha jő, ha úgy, ha ő, hajolt, hajunk, haját, hajó, hajók, hajónk, halk, halott, halál, halált, hang, hanyatt, harang, hazám, hegyén, helyett, helyén, helyét, hisz így, hitét, hold, homály, hová, hozott, ház, hír, , , hős, idill, idéz, idő, időt, ijedt, imént, ing, is ott, is így, is úgy, is új, itt, ivó, jajong, jelent, jutott, jég, , jövő, jövőd, kabát, kacsint, kacér, kaján, kaland, kapott
Vissza a lap tetejére

Más nyelvek:

en_us en_gb es it de ru pl cs sk hr sr bg ro sv fi el tr eo sw id

Valami hiányzik vagy nem úgy működik, ahogyan elvárnád?
Mondd el nekünk!