Rímel a következőre: lenni

Rímek: 298 találat

csenni, enni, esni, fecni, fejni, felni, fenni, flepni, kelni, kenni, lelni, lesni, menni, nyelni, nyerni, plecsni, slejfni, szedni, szegni, szelni, telni, tenni, vekni, venni, verni, veszni, vetni, zengni, benti, Berci, betli, centi, cetli, cseppnyi, dendi, dzsentri, edzi, egri, ejti, elvi, ennyi, Erzsi, esti, fekszi, fenti, festi, Geszti, jelzi, jenki, kelti, kerti, kezdi, lelki, lenti, mennyi, menti, messzi, metszi, percnyi, pertli, pesti, plexi, rejti, resti, sejti, semmi, senki, szelfi, szexi, telcsi, tepsi, testi, trendi, vedli, velszi, verkli, veszti, zengitöbb...

ébredni, élvezni, érezni, érkezni, fékezni, képzelni, kérdezni, létezni, szégyellni, tévedni, ismerni, tisztelni, figyelni, fizetni, pihenni, sietni, viselni, rappelni, ellenni, elmenni, elvenni, elveszni, engedni, felkelni, felvenni, megtenni, megvenni, reppelni, szenvedni, betelni, elesni, emelni, feledni, felelni, keresni, lebegni, levenni, megenni, nevetni, remegni, szeretni, szerezni, tekerni, temetni, vezetni, könnyezni, követni, ölelni, büntetni, születnitöbb...

between_paragraphs_1

fi, khi, kszi, pi, pszi, titöbb (magánhangzó rímek)...

jóvátenni, elképzelni, eltévedni, emlékezni, közzétenni, megkérdezni, beszélgetni, felébredni, megérkezni, elviselni, megpihenni, megismerni, megijedni, erőltetni, visszamenni, hazamenni, elfeledni, eltemetni, énekelni, érdekelni, észrevenni, felfedezni, lelkesedni, lélegezni, megfelelni, megkeresni, megszeretni, megszerezni, összeszedni, összeveszni, tönkremenni, tönkretenni, ünnepelni, védekezni, elengedni, szeretkezni, kiheverni, átölelni, megölelni, megszületnitöbb...

nemzedékrendi, atomvédelmi, odafigyelni, mézespuszedli, elszenderedni, emberfeletti, érzékfeletti, létszámfeletti, mindenfeletti, összekeverni, legközelebbi, szerelmeskedni, elénekelni, kereskedelmi, felemelkedni, megöregedni, újjászületni, szükségképpeni, félreérteni, voltaképpeni, elveszíteni, felépíteni, megérinteni, természetbeni, elfelejteni, újrakezdeni, elereszteni, háztartásbeli, spitzbergákbeli, szudétákbeli, matuzsálemi, lételméleti, margitszigeti, jövendőbeli, hazájabeli, kalotaszegi, hetvenrendbeli, húszesztendei, négyesztendei, nyolcesztendei, nyolcvanrendbeli, összfegyvernemi, ötvenrendbeli, tízesztendei, villásreggeli, hangszínezeti, képzeletbeli, ötvenedszeri, hitregebeli, hatesztendei, keresztmetszeti, kilencvenheti, lövérekbeli, felügyeleti, testvéröccsei, édesszülei, öregszüleitöbb...

between_paragraphs_2

visszaemlékezni, természetfeletti, dardanellákbeli, középosztálybeli, tulajdonképpeni, előfelvételi, beteljesíteni, nemeuklideszi, triászkorabeli, javakorabeli, harmincesztendei, appenninekbeli, billiórendbeli, hatvanesztendei, háromesztendei, hetvenesztendei, milliárdrendbeli, milliórendbeli, negyvenesztendei, nyolcvanesztendei, ötvenesztendei, trilliórendbeli, kilencesztendei, kilencvenrendbeli, kilencvenedszeri, lakónegyedbeli, ezeresztendei, negyedesztendei, természetközeli, elérzékenyülnitöbb...

pireneusokbeli, billióesztendei, milliárdesztendei, millióesztendei, trillióesztendei, kilencvenesztendei, billióévenkénti, billióóránkénti, billiópercenkénti, milliárdévenkénti, milliárdóránkénti, milliárdpercenkénti, millióévenkénti, millióóránkénti, milliópercenkénti, trillióévenkénti, trillióóránkénti, trilliópercenkénti, milliárdhavonkénti, millióhavonkénti, kilencvenpercenkénti, kilencvenhavonkénti, kilencvenhetenkénti, kilencvennaponkénti, kilencvenévenkénti, kilencvenóránkénti, kutatásfejlesztési, holttányilvánítási, gazdaságtudományi, benemavatkozásitöbb...

between_paragraphs_3

harmincvalahányadiki, huszonvalahányadiki, tizenvalahányadiki, felekezetenkívüli, alacsonyabbrendűségi, morfofonológiai, meteorológiaitöbb (magánhangzó rímek)...

Magánhangzó rímek: 234 találat

benzin, Berlin, delfin, Jelcin, semmim, semmin, senkim, senkin, cseppig, eddig, estig, meddig, percig, semmid, senkid, edzik, ennyit, fekszik, festik, jegyzik, jelzik, mennyit, rejlik, sejtik, semmik, semmit, senkik, senkit, szebbik, tetszik, vedlik, szerviz, centis, Elvis, elvisz, felvisz, pestis, semmis, szendvics, szexistöbb...

bármennyi, bármeddig, bármennyit, énekli, érdekli, érzelmi, éneklik, lélegzik, mindenki, mindenkin, mindenkit, csipetnyi, ilyesmi, igyekszik, kisebbik, nokedli, győzelmi, argentin, amennyi, ameddig, amennyit, elveszti, tengernyi, legszebbik, Bereczki, ezernyi, felejti, feletti, jelenti, semennyi, szemernyi, szerelmi, cselekszik, felejtik, lefekszik, melegszik, telepszik, veszekszik, növekszik, öregsziktöbb...

between_paragraphs_4

mily, stich, szil, cin, gin, Jim, mim, min, spin, frigy, mid, szid, bit, brit, csip, dzsip, flip, hit, kik, kit, klip, lik, mik, mit, nyit, szik, szvit, biz, bridzs, HIV, rizs, cisz, dics, disz, fisz, gisz, hisz, is, kis, visztöbb...

akármennyi, akármennyit, félméternyi, történelmi, megérdemli, nehézbenzin, exújpesti, többistenhit, egyistenhit, pikokelvin, alulbecsli, alulbecslik, könnyűbenzin, parlamenti, budapesti, odabenti, odalenti, valamennyi, gigakelvin, integetni, elfelejti, módfeletti, százezernyi, elfelejtik, klebelsbergi, melegszendvics, fejedelmi, feleennyi, közelebbi, kevesebbiktöbb...

államvédelmis, hazakéredzik, autóbenzin, angiotenzin, neuropeptid, machiavellis, pirokatechin, nitroglicerin, akrilaldehid, kényelmeskedik, hatvanezredik, hetvenezredik, késedelmezik, ötvenezredik, részegeskedik, emberesedik, negyvenegyedik, régiesedik, színtelenedik, erélyeskedik, kilencezredik, idegenkedik, idegeskedik, renitenskedik, gyökeresedik, huszonegyedik, dédnagyszüleimtöbb...

between_paragraphs_5

legharcrakészebbik, legtettrekészebbik, harminchétezredik, harmincnyolcezredik, hatvanhétezredik, hatvannyolcezredik, negyvenhétezredik, negyvenkétezredik, nyolcvannyolcezredik, ötvennyolcezredik, hatvankilencedik, ötvenhatezredik, negyvenötezredik, nyolcvanegyezredik, nyolcvanötezredik, ötvenegyezredik, antropogenezis, tizennégyezredik, türelmetlenkedik, kilencvennegyedik, kilencvenezredik, nekiveselkediktöbb...

harminckettőezredik, hatvankettőezredik, negyvenkettőezredik, nyolcvankettőezredik, ellenzékieskedik, nyolcvanháromezredik, ötvenháromezredik, harminckilencezredik, nyolcvankilencezredik, elméletieskedik, kilencvenhétezredik, kilencvenkétezredik, kilencvenhatezredik, tizenháromezredik, elégedetlenkedik, fegyelmezetlenkedik, tizenkilencezredik, kilencvenötezredik, eredetieskedik, fenegyerekeskediktöbb...

between_paragraphs_6

kilencvenkettőezredik, kilencvenháromezredik, kilencvenkilencezredik, felekezetieskedik, funkcionálanalízis, leghaladószelleműbbik, amerikanizálódik, automatizálódik, materializálódik, amerikaiasodik, kilencvenvalahányadik, kvázipolinomiális, szuperexponenciális, audiovizuális

professzionalizálódik

Hasonló ritmusú szavak:(-. ritmussal végződik) 110 találat

hinni, inni, vinni, illik, izzik, tigris, jönni, ölni, földi, többi, földig, ömlik, többit, ülni, fürdik, égni, élni, érni, félni, kérni, lépni, néni, nézni, bébi, déli, égi, éji, éli, éri, érti, érzi, férfi, kérdi, kéri, néki, némi, nézi, régi, téli, tépi

elhinni, bicikli, repülni, emlékszik, történik, beszélni, remélni, megéri, kezdődik, megszűnik, búcsúzni, elmúlik, indulni, hazudni, valódi, álmodni, gondolni, harcolni, táncolni, változni, hallgatni, meghalni, maradni, mulatni, megannyi, haragszik, szikrázik, csinálni, megállni, találni, vigyázni, akárki, akármi, családi, királyfi, idáig, sokáig, akármit, hiányzik, virágzik

between_paragraphs_7

menekülni, álmodozni, megtalálni, óriási, mindhalálig, mindenféle, elvesztettem, értelmetlen, érintésed, megtörténhet, mindörökre, végtelenbe, szenvedéllyel, elfelejtem, életemben, ismeretlen, megszülettem, napsütésben, visszatérek, akármerre, szeretnélek, szerelemre, szeretője, szerelemmel, szeretettel, feleségem, körülöttem, lehetetlen, szerelemben, szerelemnek

Egyéb találatok: (Lenni)

Pontos: ("ei" magánhangzó és -. ritmus) 1989 találat

eddig, egy kis, ejti, ejtik, enni, ennyi, esti, estig, fekszik, festi, jelzi, kert is, kerti, lenni, meddig, menni, mennyi, mennyit, mert hisz, mert mi, messzi, percig, pesti, rejtik, semmi, semmit, senki, tetszik, venni
between_sections_4

Csak a ritmus egyezik: (-.) 13756 találat

ablak, addig, adja, adnom, adta, ahhoz, ajka, akkor, alma, alszik, alszom, angol, annak, annyi, ante, anyja, anyjuk, arca, arccal, arra, asszony, asztal, aznap, azt se, azzal, barka, barna, bella, benne, bennem, bokra, bokrok, bokron, boldog, bomba, borzas, bujdos, bácsi, bácsit, bámul, bánat, bárka, béke, bírta, bíztat, bölcsnek, büszke, bőven, chante, cifra, csak meg, csalta, csapja, csapkod, csattan, csattja, csenden, csengve, csillag, csillog, csipke, csisszen, csokra, csontja, csorba, csurran, csókol, csönget, csöppen, csúsznak, csúszni, csúszom, csücske, csőrük, cum scyphus, dallal, dinnye, dobja, dolga, drága, du char, dugja, délben, déli, dísze, díszes, dörmög, dúlja, dől el, egyre, egyszer, el ne, ellen, ember, engem, enses, enyhe, erre, este, ezzel, falja, falnak, farkas, fecske, fejfa, fejjel, fekszel, fekszem, fekve, felleg, fogta, fogtam, folynak, folyton, fontos, fordul, forma, fröccsen, futhat, futja, futnak, fái, fájnak, fák is, fákat, fáknak, fákon, fákra, fának, fátyla, fázik, félek, félig, félni, féltve, félve, fénnyel, fény vagy, fényben, fénye, fényes, fénylik, férfi, férje, fészkel, földbe, földet, földi, földig, földre, földön, fúja, füstbe, füstöl, füttybe, füttye, füttyel, fűben, fűnek, fűre, fűzve, gazda, gombok, gondja, gyakran, gyilkos, gyorsan, gyámja, gyönge, gyüjtöm, gyűlik, gyűlni, gyűlve, gyűri, görbe, hagyja, hagyta, hajlik, hajnal, hajtja, hajtom, halkan, hallgat, hallik, hallod, hallok, hallom, halna, halnak, halni, halt meg, halva, hangja, hangjuk, hangom, hangon, hangot, hangya, hangzik, harci
between_sections_6
Vissza a lap tetejére

Más nyelvek:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro el tr az kk eo fa sw id ko ja zh_hans

Valami hiányzik vagy nem úgy működik, ahogyan elvárnád?
Mondd el nekünk!

Tetszik a rímkereső? Lájkolj be minket és oszd meg: Like us on Facebook

results_right
results_after_content