Rímel a következőre: Kedves

Rímek: 184 találat

nedves, kertes, tetves, terhes, kettes, pelyhes, peches, testes, perces, Tenkes, peckes, fenyves, szerves, csendes, selymes, gennyes, szentes, teljes, vesztes, vemhes, szennyes, flentes, nyelves, nyertes, nyerges, rendes, lelkes, retkes, repdes, leples, lepcses, hentes, enyves, ezres, stresszes, tettes, pettyes, necces, meggyes, reppes, rapes, eggyes, rappes, kegyes, deres, feles, nemes, leves, heves, sebes, helyes, jeges, hegyes, egyes, hetes, vicces, könnyes, csöndes, összes, kérges

rekedtes, ötezres, kegyelmes, figyelmes, keserves, defektes, viseltes, győzelmes, értelmes, sejtelmes, rejtelmes, érzelmes, gyötrelmes, küzdelmes, förtelmes, fertelmes, bennfentes, tízperces, kényelmes, gementes, szerelmes, türelmes, félelmes, ferences, selejtes, kilences, keresztes, élelmes, hétpettyes, felettes, helyettes, sikeres, egyenes, hiteles, érdemes, fűszeres, beteges, ideges, kellemes, részeges, üveges, végleges, ezredes, lényeges, érdekes, végzetes, szerzetes, énekes, szemetes, gyerekes, mérföldes, lidérces, ötéves, igényes, szegényes, húszéves, önkéntes, százéves, szemérmes, veszélyes

les, cash

hendikeppes, engedelmes, veszedelmes, győzedelmes, illedelmes, töredelmes, terjedelmes, ellenszenves, szénsavmentes, érdekmentes, cukormentes, hősszerelmes, reményteljes, harminckettes, tizenkettes, ezerkettes, kivételes, nádfedeles, kilencvenes, fergeteges, szemüveges, felesleges, különleges, fölösleges, természetes, évezredes, félelmetes, szerelmetes, rettenetes, tökéletes, becsületes, őrületes, szédületes, emeletes, ügyeletes, hétmérföldes, vadregényes, napsütéses, ünnepélyes, szenvedélyes, gyertyafényes, verőfényes, terebélyes, csillagfényes, közveszélyes, kétesélyes, önveszélyes, tizenéves, negyvenéves, huszonéves

fájdalommentes, fehérköpenyes, ideiglenes, ismeretlenes, napszemüveges, többemeletes, életveszélyes, gyönyörűséges, számítógépes, borotvaéles, elektromágnes

lelkiismeretes

Magánhangzó rímek: ('e e' végződés) 250 találat

nesz, vesz, lesz, szesz, jesz, tesz, ez, meg, seb, jegy, szed, hegy, nem, Jack, sem, szem, nyer, nyel, jel, fel, fej, lel, szer, csel, hely, tej, pej, ne, se, te, fless, stressz, dzsessz, szkreccs, vess, meccs, vessz, vetsz, fess, lessz, hess, hecc, ess, cash, stex, vers, nyers, mersz, ments, mentsd

kedve, szedve, fedve, medve, nedve, kezdve, kertbe, persze, percre, penge, perce, tettre, telve, gyenge, benne, szembe, szerte, fejre, fejbe, fecske, fekve, csendbe, csendje, verze, zsebre, veszve, verte, verje, verve, mennybe, nyelve, lelke, rendbe, lepke, jelre, rejtve, rendje, helyre, menne, hegyre, este, lenne, egyre, egybe, elme, eszme, esne, messze, merre, tette

jókedve, epedve, tévedve, ébredve, lépkedve, görnyedve, szenvedve, engedve, kétkedve, feledve, meredve, ütemre, zsebembe, édenbe, gruppenbe, reppelve, reggelre, eszembe, eszedbe, hófedte, szívembe, nevetve, szívedbe, kezembe, szívedre, szívemre, kezedbe, mindenre, értelme, lelkembe, kérdezte, fészkedre, szemembe, szemedbe, szememre, remegve, menyecske, életre, fülembe, szerencse, szerelme, szeretne, füledbe, fejembe, fejemre, ölembe, keresztbe, életbe, fejedbe, keresve

epekedve, törekedve, elképedve, elégedve, lelkesedve, eltévedve, reménykedve, irigykedve, jegesmedve, megdermedve, felébredve, kételkedve, elernyedve, meggörnyedve, barnamedve, elfeledve, keseredve, keveredve, tekeredve, érdekelne, énekelve, érdekelte, életembe, szeretetre, Budapestre, életemre, idegenbe, fellegekbe, kérdésedre, kérdésekre, megkérdezte, naplemente, eltemetve, végtelenbe, szerelemre, szerelembe, reggelente, győzelemre, éjjelente, átölelve

lerészegedve, összegörnyedve, elkeseredve, leheletedbe, borotvapenge, egészségedre, megbélyegezve, mindenesetre, ismeretlenbe, ismeretlenre, betondzsungelbe, véleményedre, célegyenesbe, megérdemelte, történelembe, tizenkilencre, történelemre, elveszítette, elfelejtette, felébresztette, megérintette, kérdéseimre, emlékeimbe, idegeimre, erkölcseinkre, varázsütésre, beszélgetésre, emberiségre, felelősségre, egészségére

elviselhetetlen, elkerülhetetlen, elengedhetetlen, kiismerhetetlen, világéletemben, jóvátehetetlen, kikerülhetetlen, világegyetemben, kideríthetetlen, Hazakísérhetlek, kielégületlen, összekeveredtek, kétségbeesetten, ceremóniamester, lehetőségekkel, lelkiismerettel, egészségetekre, hazaszeretetre, lelkiismereted, emberemlékezet, idegesítenek, elveszítettelek, belefeledkezem, utazólevelem, ideiglenesen, lehetőségeket, belekeveredek, lelkiismeretem, előítéletek, magaviseletem

Ritmus rímek: (-. végződés) 110 találat

kellesz, ehhez, kedved, tested, benned, lelked, menned, enged, elmegy, kedvem, kezdet, ketten, testem, percek, percben, gyermek, bennem, csendben, szemben, fekszem, mentem, lelkem, rendben, lesznek, mennem, helyzet, menjek, menjen, tettem, ennek, ellen, vettem, lettem, ebben, tenger, fegyver, felkel, szemmel, fejjel, rendszer, egyszer, ember, ezzel, reggel, persze, percre, gyenge, benne, szembe, lelke

szerelmed, melletted, egyetlen, kegyetlen, szívemben, szívedben, kezemben, szívemnek, embernek, engedlek, szemedben, szememben, szeretlek, éreztem, életben, szerelmem, véletlen, felejtem, kerestem, fejemben, mindennek, kereslek, érezzem, szerettem, születtem, mellettem, ezerszer, eszembe, szívembe, mindenre, értelme, szemembe, szemedbe, életre, fülembe, szerencse, lehetne, bármerre, egyszerre, amerre, szerintem, őszinte, miközben, mögöttem, rájöttem, tükörbe, örökre, megérted, emléked, sötétben

életemben, ismeretlen, mindörökre, egyszerűen, elfeledni, álmaimban, éjszakában, megtalálom, boldogságot, utoljára

Egyéb találatok: (Kedves)

Pontos: ("e e" magánhangzó és -. ritmus) 106 találat

benne, benned, bennem, csendben, csenden, csengve, egy hegy, egyre, egyszer, ehhez, el ne, el nem, el sem, ellen, ember, enged, engem, enses, enyhe, erre, este, et ses, ezzel, fecske, fegyver, fejjel, fekszel, fekszem, fekve, felleg, fenn egy, gyermek, hetyke, kedves, kellek, keltek, kerge, kertbe, kertben, ketten, kezdek, kezdem, kezdte, kezdted, kezdtem, kezdve, lebben, lelke, lelkek, lenge, lengnek, lenne, lepke, leskel, leste, lettek, lettem, medve, mellem, melyhez, mennem, merre, mert nem, messze, mester, nedves, nem lesz, nyelvvel, pelyhet, percet, pernye, persze, reccsen, reggel, rendes, rendre, sejtet, szembe, szemben, szemmel, szenved, teljes, telken, tenger, terhes, testben, teste, tested, testem, testtel, tesznek, tette, ver fel, verse, versem, versen, verset, versre, verssel, vert be, vertek, vesz fel, veszteg, vesztek, vette, vettem

Csak a magánhangzó egyezik: (e e) 142 találat

bele, beteg, eget, egyes, egyet, el kell, elment, emel, emeld, emez, engedd, eresz, esel, eset, esett, eszem, ezek, ezen, ezt kell, feje, fejed, fejem, fele, felejt, felel, felett, fene, fer, fer et, gyere, gyerek, hegyek, hegyen, helyed, helyen, helyet, helyett, hete, hetek, hever, je le, jeges, jegyet, jelek, jelent, jelez, kelet, kellett, kerek, kereszt, kezdett, keze, kezed, kezem, kezet, lebbenj, lebeg, lebzselt, legyek, legyen, legyet, legyez, leheld, lehet, lehetsz, lejjebb, leszek, leszel, leves, meg egy, meg ezt, megy el, megyek, mehetsz, meleg, mellett, melyet, mered, merek, merem, mereng, merev, mese, metszett, même, ne le, neked, nekem, nem, nem ezt, nem kell, nemes, nemet, neszek, neve, neved, nevelt, nevem, nevess, nevet, nyelek, pehely, pereg, pergett, remeg, reped, rezeg, sebes, sereg, szedek, szedett, szele, szeles, szeme, szemed, szemek, szemem, szenderg, szentelt, szeresd, te, te nem, tehet, tele, telek, tengert, terelt, terem, teszek, teszem, tetszett, vegyes, vele, veled, velem, vere, vergers, veszem, vetek, vetem, vezet, zene

Csak a ritmus egyezik: (-.) 200 találat

ablak, addig, adja, adnom, adta, ahhoz, ajka, akkor, alma, alszik, alszom, angol, annak, annyi, ante, anyja, anyjuk, arca, arccal, arra, asszony, asztal, aznap, azt se, azzal, barka, barna, bella, bokra, bokrok, bokron, boldog, bomba, borzas, bujdos, bácsi, bácsit, bámul, bánat, bárka, béke, bírta, bíztat, bölcsnek, büszke, bőven, chante, cifra, csak, csak meg, csalta, csapja, csapkod, csattan, csattja, csillag, csillog, csipke, csisszen, csokra, csontja, csorba, csurran, csókol, csönget, csöppen, csúsznak, csúszni, csúszom, csücske, csőrük, cum scyphus, dallal, dinnye, dobja, dolga, drága, du char, dugja, délben, déli, dísze, díszes, dörmög, dúlja, dől el, e, eddig, egy, egy kis, ejti, ejtik, enni, ennyi, esti, estig, falja, falnak, farkas, fejfa, festi, fogta, fogtam, folynak, folyton, fontos, fordul, forma, fröccsen, futhat, futja, futnak, fái, fájnak, fák is, fákat, fáknak, fákon, fákra, fának, fátyla, fázik, félek, félig, félni, féltve, félve, fénnyel, fény vagy, fényben, fénye, fényes, fénylik, férfi, férje, fészkel, földbe, földet, földi, földig, földre, földön, fúja, füstbe, füstöl, füttybe, füttye, füttyel, fűben, fűnek, fűre, fűzve, gazda, gombok, gondja, gyakran, gyilkos, gyorsan, gyámja, gyönge, gyüjtöm, gyűlik, gyűlni, gyűlve, gyűri, görbe, hagyja, hagyta, hajlik, hajnal, hajtja, hajtom, halkan, hallgat, hallik, hallod, hallok, hallom, halna, halnak, halni, halt meg, halva, hangja, hangjuk, hangom, hangon, hangot, hangya, hangzik, harci, harcol, harcon, harcot, harsog, hitte, hogyha, hold mely, hold süt, holddal
Vissza a lap tetejére

Más nyelvek:

en_us en_gb es it de ru pl cs sk hr sr bg ro sv fi el tr eo sw id

Valami hiányzik vagy nem úgy működik, ahogyan elvárnád?
Mondd el nekünk!